115020 Muu stipendi

Johtajan itsetuntemus ja moninaisuuden johtaminen -kirja

Johtajan itsetuntemus ja moninaisuuden johtaminen -kirja

11.2.2015

Hanke: Kirjan ”Johtajan itsetuntemus ja moninaisuuden johtaminen” (työnimi) käsikirjoituksen loppuun saattaminen kevätkaudella 2015. Kirja ilmestyy syksyllä 2015, kustantajana Suomen Liikekirjat.

Kirja pohjautuu teorian ohella kirjoittajan omakohtaisiin kokemuksiin johtajana ja yritysvalmentajana. Lisäksi toteutetaan johtajahaastatteluja.

Tällä kirjalla kirjoittaja haluaa tuoda suomalaiseen johtamiskeskusteluun ymmärryksen johtajan itsetuntemuksen merkityksestä sekä käsitteet moninaisuus ja moninaisuuden johtaminen.

Kirjan kattoteemana on tunneäly, joka on perinteistä älykkyyttä, koulutusta ja työkokemustakin merkittävin työmenestyksen tekijä. Tunneälyä voi mitata ja sitä voi kehittää. Eräs konkreettisimmista kehittämiskeinoista on lisätä omaan ja muiden persoonaan liittyvää syvällistä ymmärrystä.

Kirja pureutuu teemaan, joka haastaa jokaista johtajaa, esimiestä, tiimiä jo työyhteisöä: Ihmisten erilaisuus. Sanalla moninaisuus tarkoitetaan tässä erityisesti näkymättömintä ja tiedostamattominta aluetta: persoonien erilaisuutta. Kun asiaa ei tiedosteta, jää yksilöiden ja tiimien paras potentiaali saavuttamatta.

Samanaikaisesti kun moninaisuus haastaa, se on myös työelämän tulevaisuudelle ja tulevaisuuden johtamiselle merkittävä mahdollisuus. Tiimit, joissa moninaisuutta arvostetaan, tekevät parempaa tulosta ja yksilöt voivat paremmin. Tämä edellyttää moninaisuuden tietoista johtamista, jonka edellytyksenä ja perustana ovat johtajan ihmistuntemus – ja itsetuntemus.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sari Ajanko

Asiantuntijatyössä jokainen on johtaja

11.2.2016

Tämän päivän asiantuntijatyöyhteisöissä jokainen on johtaja, todetaan huhtikuussa 2016 ilmestyvässä johtamisen opaskirjassa.

Jokainen johtaa työyhteisössä itseään ja muita, erilaisia asioita ja projekteja. Johtamalla jokainen vaikuttaa ihmisiin ympärillään. Todellisen johtajan tunnistaa siitä, että hänen ympärillään ei ole seuraajia tai alaisia vaan toisia johtajia. Näin todetaan uudessa johtamista käsittelevässä kirjassa.

Johtajan itsetuntemus ja moninaisuuden johtaminen -kirja julkaistaan huhtikuussa 2016. Yritysvalmentaja Sari Ajangon kirjan kustantaa Suomen Liikekirjat. Kirja on suunnattu johtajille - niin konkareille kuin johtamistehtävästä haaveileville. Kirjassa käytetään tietoisesti sanaa johtaja, koska pohjalla on ajatus, että jokainen, joka ottaa laajempaa vastuuta, johtaa itseään ja vaikuttaa toisiin, on työyhteisössä johtaja.

Erilaisuus on hyvä juttu

Johtamiskirjallisuus on perinteisesti keskittynyt erilaisuuteen mustavalkoisesti ja halunnut nähdä sen voitettavana haasteena. Niin kauan kuin puhutaan erilaisuuden hyväksymisestä, ollaan vielä vanhassa paradigmassa. Uutta paradigmaa on se, ettei ihmisten johtamista enää ajatella pehmeänä asiana, vaan keskeisenä johtamisosaamisena.

Tulevaisuuden johtaminen pohjautuu entistä enemmän johtajan itsetuntemukseen ja kykyyyn johtaa itseä. Tulevaisuuden johtaja tulee nopeutuvassa ja aina kompleksisemmassa toimintaympäristössä tarvitsemaan jokaisen työntekijän parhaan potentiaalin ja näkökulmat. Moninaisuuden johtaminen vaatii toteutuakseen johtajalta itsetuntemuksen ohella syvällistä ihmistuntemusta. Kun moninaisuus on tietoisesti johdettua, voidaan parantaa sekä tuloksentekokokykyä, muutoskyvykkyyttä että työhyvinvointia.

Kirjan kirjoittaja Sari Ajanko on yrittäjä ja yritysvalmentaja, joka on toiminut valmennusalalla vuodesta 2008 lähtien. Hänellä on itsellään lähes 15-vuotinen johtamiskokemus. Hän on kansainvälisesti sertifoitu ammatticoach ja johdon työnohjaaja, jolla on takanaan yli tuhat tuntia coaching-työtä. Hän on valmentanut johtajia ja esimiehiä yksilöinä, ryhminä ja tiimeinä. Työsuojelurahasto on tukenut Ajangon kirjoittamistyötä stipendillä.

 
 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Johtajan itsetuntemus ja moninaisuuden johtaminen -kirja

Ajanko Sari. 2016. Moninaisuuden johtaminen - ytimessä johtajan itsetuntemus. Suomen Liikekirjat. ISBN: 978-951-915-538-8
www.liikekirjat.fi/catalog/moninaisuuden-johtaminen

Hanketiedot

 • HakijaAjanko Sari
 • ToteuttajaAjanko Sari
 • Lisätietoja
 • Sari Ajanko
  sari.ajanko@diversitas.fi
 • Toteutusaika
 • 1.4.2015 - 31.7.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.7.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 6.2.2015
  7 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 7 500 euroa
 • Tulokset valmistuneet 4.2.2016

Aiheluokitus