116038 Post doc -stipendi

Teatterista arvoa esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen? Narratiivinen analyysi johtajien kokemuksista ja johtajana kehittymisestä teatterin keinoin

2018-01-04 09:47:51.63

Johtajana kasvaminen draaman ja teatterin avulla Millaisiin tuloksiin voidaan päästä kun lyödään yhteen lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen johtoryhmä ja joukko taidepedagogeja? Entä miten johtajat kasvavat ja kehittyvät tehtävissään teatteriharjoitteiden myötä? Näihin kysymyksiin haetaan vastausta tammikuussa 2018 alkavassa tutkimushankkeessa. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Vuonna 2014 GSK:n johtoryhmä osallistui puolen vuoden mittaiseen Luovan johtamisen valmennusohjelmaan. Valmennusohjelma toteutettiin teatterin ja draaman keinoin, ja teatterialan ammattilaisten toteuttamana. Hanketta toteuttivat Taideyliopisto ja Theatreworks. Valmennusohjelman tavoitteiksi asetettiin: - oman johtajuuden ja roolin kehittäminen johtoryhmässä - johtoryhmän keskinäisen dynamiikan muuttaminen - esiintymis- ja viestintätaitojen kehittäminen - palautteenanto ja läsnäolo. Käynnistyvässä tutkimusprojektissa selvitetään, millaisia kasvutarinoita teatterin ja draaman keinoin valmentaminen saa aikaiseksi. Miten johtajien henkilökohtainen kasvu ja johtoryhmän keskinäinen ryhmädynamiikka tukevat toisiaan valmennusohjelman aikana.
Tutkimusprojektin toteuttaa tutkijatohtori, työyhteisövalmentaja Satu-Mari Jansson Taideyliopistosta. Jansson on väitellyt kasvatustieteen tohtori (Helsingin yliopisto) aiheesta "Teatteri ja draama työn oppimismuotoina" ja hänellä on 13 vuoden kokemus työyhteisöjen kehittämisestä ja valmennuksesta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Satu-Mari Jansson

Hanketiedot

 • HakijaJansson Satu-Mari
 • ToteuttajaJansson Satu-Mari
 • Lisätietoja
 • Satu-Mari Jansson
  040 596 1678
  satu-mari@theatreworks.fi
 • Toteutusaika
 • 2016-08-01 00:00:00.0 - 2018-12-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-12-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2016-02-16 00:00:00.0
  32500.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 32500.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2019-03-08 00:00:00.0

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 10.Muut kehittämisalueet