116067 Matkastipendi

Sitoutuminen ja motivaatio asiantuntijaorgansaatiossa

AHFE 2016, 7th International Conference of Applied Human Factors and Erconomics and the Affiliated Conference, 27.-31.7.2016, Orlando, Florida, USA

4.3.2016

Tutkimus liittyy Tampereen teknillisen yliopiston Porin Yksikön Pro-Turva ja Turke-hankkeisiin jatkotutkimuksena. Vaikka kyseiset hankkeet ovat päättyneet, ne ovat tarvinneet ja tarvitsevat edelleen lisää sitoutumisen tutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tutkimuskohteena olevan ydinvoima-alalla toimivan yrityksen henkilöstön sitoutumisen ja motivaation tasoja. Lisäksi haluttiin löytää keinoja lisätä ja kehittää sitoutumisen ja motivaation nykytasoja sekä löytää keskeisimmät poikkeamat nyky- ja tavoitetiloissa sitoutumisen ja motivaation osalta. Yrityksessä halutiin selvittää myös, miten sitoutumis- ja motivaatioaste vaihtelee eri osastojen, sukupuolten, iän tai organisaatiositoutumisajan suhteen Tutkimuksen tavoitteena oli tarjota tutkittavalle yritykselle syvällinen ymmärrys henkilöstön sitoutumisen ja motivaation nykyisestä tilasta. Tutkimusmenetelmänä on käytetty Helix sovellusta, joka on Evolute-pohjainen sovellus. Sovellus on kehitetty henkilöstön sitoutumistason mittaamiseen ja arviointiin. Sovelluksen rakentamisesta on vastannut Jarno Einolander. Evolute -sovelluksissa arviointiprosessi käynnistyy henkilöstön itsensä suorittamalla itsearvioinnilla. Tavoitteena on saada ymmärrys henkilöstön ammatillisten kompetenssien tasosta, joka heillä heidän omasta mielestään on. Sekä Pro-Turva että Turke-hankkeet ovat päättyneet. Tämä kyseisille hankkeille toteutettu jatkotutkimus on myös jo suoritettu ja sen tulokset julkistettu.

Hankkeen vastuuhenkilö
Johanna Koskialho

Hanketiedot

 • HakijaKoskialho Johanna
 • ToteuttajaKoskialho Johanna
 • Lisätietoja
 • Johanna Koskialho
  0440230581
  j.koskialho@gmail.com
 • Toteutusaika
 • 27.7.2016 - 15.8.2016
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.8.2016
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 9.2.2016
  1 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 2 450 euroa
 • Tulokset valmistuneet 29.3.2019

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
 • 6. Työyhteisöjen tuottavuus