116070 Muu stipendi

Paha johtaminen

2016-02-29 00:00:00.0

Paha johtaminen

Suomessa ja osin kansainvälisestikin johtamisen varjopuoli on jäänyt vaille tarkempaa tutkimusta ehkä aiheen haastavuuden vuoksi. Kirjassa käydään vuoropuhelua johtamisen ja psykologian teorioiden välillä. Tavoitteena on yhdistää uudella tavalla psykologisiin teorioihin käytännön kokemuksia huonosta johtamisesta.

Kirjoittajan työelämäkokemukseen ja psykologiseen otteeseen pohjautuen pahan johtamisen teemasta on tavoitteena tuoda paljon aikaisemmin vielä sanottamatonta ja keskustelematonta sisältöä esille.

Kirja tulee avaamaan oleellisia johtajuuteen ja johtajuuskäyttäytymiseen vaikuttavia ilmiöitä tavalla, joka antaa johtamistyötä tekeville lisää työkaluja oman työn kehittämiseen. Tavoitteena on tukea johtajuuden kehittymistä suuntaan, joka tukee työyhteisön tuloksellisuutta, toimivuutta ja hyvinvointia.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tarja Turtio

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Pahan johtamisen teesit yksissä kansissa

2017-12-07 08:53:49.399

Mistä tunnistaa pahan johtamisen – ja miten se eroaa pelkästään ”huonosta” johtamisesta? Entä miten paha johtaminen voidaan kitkeä ja saada tilalle terve ja hyvinvoiva työyhteisö? Tarja Turtio pohtii näitä kysymyksiä kirjassaan Paha johtaminen.

Turtion teos rakentuu johtamisilmiöiden teoreettisen tarkastelun ja käytännön kokemuksen väliselle vuoropuhelulle: siinä kuvataan laajasti pahan johtamisen osa-alueita ja käydään läpi todellisen työelämän rankkojakin tapauksia niihin liittyen.

Haastatteluaineistoa ja kirjailijan omakohtaisia kokemuksia

Turtio lähestyy pahan johtamisen ilmiötä kehittäjän, työpsykologin, valmentajan ja työnohjaajan rooleista omien kokemustensa ja haastatteluiden kautta.

Paha johtaminen -teosta varten Turtio on haastatellut henkilöitä, jotka ovat joutuneet työpaikoillaan haastaviin tilanteisiin: esimerkiksi kokeneet vakavan työuupumuksen, kriisin tai työpaikkakiusaamista. Turtio kuvaa yksittäisten ihmisten tuskaa ja kertoo myös omista kipeistä kokemuksistaan työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Haastatteluiden ohessa Turtio on kerännyt aineistoa teostaan varten myös keskustelemalla lukuisten johtajien ja esimiesten kanssa johtamisen haasteista ja mahdottomuudesta.

Ongelmien tunnistaminen on ensimmäinen askel

Turtion näkökulma ei ole yksinomaan pahan johtajuuden kuvaaminen, vaan myös ongelmien tunnistaminen, niistä yli pääseminen ja eteenpäin meneminen. Hän tarjoaa johtajille lisää ymmärrystä siitä miten oma persoona ja käytös vaikuttavat muihin ihmisiin ja kuinka johtaja voi luoda hyvää energiaa ympärilleen. Kirja antaa myös arvokkaita näkemyksiä HR-ammattilaisille ja rohkaisee johdettavia auttamaan omaa esimiestään kehittymään paremmaksi johtajaksi.

Paha johtaminen -teoksen ydinsanoma on kiteytetty kymmeneen teesiin, jotka tiivistävät johtamisen haasteet. Esimerkiksi teesissä VII Turtio kuvaa johtajuuden mahdottomuutta:

”Johtaminen on mahdoton tehtävä. Johtajaan kohdistuu valtava määrä odotuksia, toiveita ja fantasioita. Yksikään johtaja ei pysty niitä kaikilta osin täyttämään. Mitä suurempi on johdettavien määrä, sitä moniulotteisempi on kokemusten, odotusten ja tulkintojen maailma. Kokemukset johtavat helposti virheellisiin tulkintoihin. Säännöllinen odotusten avaaminen ja tulkintojen tarkistaminen kannattaa ja tuo onnistumisen kokemuksia.”

Helsingin seudun Kauppakamari julkaisi teoksen 26.10.2017 ja Työsuojelurahasto tuki Turtion kirjoitustyötä muulla stipendillä.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Tarja Turtio. Paha johtaminen. 2017. Kustantaja: Kauppakamari.
ISBN: 9789522464279.

Hanketiedot

 • HakijaTurtio Tarja
 • ToteuttajaTurtio Tarja
 • Lisätietoja
 • Tarja Turtio
  050 5411393
  tarja@tarjaturtio.fi
 • Toteutusaika
 • 2016-02-15 00:00:00.0 - 2016-10-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2016-10-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2016-02-09 00:00:00.0
  3400.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 8400.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2017-11-20 00:00:00.0

Aiheluokitus