116173 Koulutus- tai oppimismenetelmä

Arctic Rescue Guide - Arktisen opastamisen koulutuskokonaisuus

2016-04-25 00:00:00.0

Hankkeessa tehtävä koulutuskokonaisuus muodostuu kolmesta osiosta. Arctic Guide on englanninkielinen virtuaalikoulutus kohderyhmänään uudet oppaat ja painopisteenään olosuhde- ja turvallisuusosaaminen. Uudet oppaat syventävät tietojaan yrityksissä tapahtuvassa perehdytysosiossa. Kokeneille oppaille tehdään Arctic Rescue Guide – osio, jossa vahvistetaan johtamisen ja viranomaisyhteistyön taitoja. Koulutuskokonaisuus vahvistaa henkilö-, asiakas- ja yritysturvallisuuden osaamista sekä edistää yritysten mahdollisuutta osallistua viranomaisten apuna pelastus- ja etsintätehtäviin.

Hanke tehdään soveltaen quad helix-mallia eli yhteistyössä yritysten, viranomaisten, oppilaitosten ja loppukäyttäjän kanssa. Lähtökohtana on käytännön kokemustiedon, viranomaistiedon ja pedagogisen osaamisen yhdistäminen nojautuen pedagogisiin lähestymistapoihin kuten vertaisoppiminen, learning by doing ja virtuaalipedagogiikka.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin Pelastuslaitoksen, Lapin poliisilaitoksen, Lapin liiton, Lapin aluehallintoviraston, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien, Santasportin, Lapin Matkailuelinkeinon Liiton ja sisäministeriön kanssa. Hankkeen toteuttavat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti ja Lapin Safarit Oy.

Lisätietoja: eija.raasakka@lapinamk.fi, 040-7098160 ja rami.korhonen@laplandsafaris.fi 0400-561607.

Hankkeen vastuuhenkilö
Eija Raasakka

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Arktisen opastamisen koulutuskokonaisuus auttaa Lapin sesonkityövoimaa pärjäämään pohjoisessa

2018-06-14 07:01:08.422

Lapissa sesonkityövoima ei suoriudu työstään pelkällä asiakaspalvelu- ja kielitaidolla. Pohjoisessa vaaditaan myös erityistaitoja, joilla pärjää, kun apu on kaukana, pakkasta on -30 astetta eikä kännykässä ole kenttiä. Arktisen opastamisen koulutuskokonaisuus auttaa uusia oppaita kartuttamaan näitä taitoja.

Lapin tärkeimpiin toimialoihin lukeutuva matkailu työllistää suuren määrän sesonkityövoimaa, jonka turvallisuusosaamisen lähtötaso on usein alhainen. Arktisen opastamisen koulutuskokonaisuus parantaa matkailualan työntekijöiden turvallisuusosaamista ja valmiuksia toimia arktisten matkailupalveluiden tuottajina – ja samalla viranomaisten lisäresurssina pelastus- ja etsintätehtävissä.

Idea Arktisen opastamisen koulutuskokonaisuuden kehittämisestä tuli Skandinavian suurimmalta ohjelmapalveluyritykseltä, Lapland Safaris Group Oy:ltä. Työsuojelurahaston tuella toteutettu koulutuskokonaisuus kehitettiin yhteistyössä Lapin Pelastuslaitoksen, Lapin poliisilaitoksen, Lapin liiton, Lapin aluehallintoviraston, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien, Santasportin, Lapin Matkailuelinkeinon Liiton ja sisäministeriön kanssa. Hankkeen toteuttivat Lapin AMK/Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti ja Lapin Safarit Oy. 

Kaksi työelämälähtöistä kurssia: Arctic Guide ja Arctic Rescue Guide

Kehitystyön lähtökohtana oli käytännön kokemustiedon, viranomaistiedon ja pedagogisen osaamisen yhdistäminen. Tuloksena syntyi Arktisen opastamisen koulutuskokonaisuus, joka sisältää kaksi kurssia: Arctic Guide -kurssi uusille oppaille ja Arctic Rescue Guide kokeneille oppaille. 

Arctic Guide -kurssi on maksullinen englanninkielinen verkkokurssi, jonka painopisteenä on olosuhde- ja turvallisuusosaaminen. Oppaat muun muassa perehtyvät kylmässä työskentelyyn, saavat ohjeita kylmältä suojautumiseen sekä kylmettymisen ensiapuun. Kurssilla saa myös tietoa esimerkiksi jokamiehen oikeuksista ja kestävän kehityksen periaatteista. Kurssin omistaja ja ylläpitäjä on Lapin AMK. 

Arctic Rescue Guide -kurssin tavoitteena on vahvistaa yritys-viranomaisyhteistyötä ja oppaiden osaamista siten, että oppaat ja yritykset pystyvät toimimaan vapaaehtoisena lisäresurssina viranomaisten johtamissa etsintä- ja pelastustehtävissä. Kurssi koostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta sekä yhteisharjoituksista. Kerran vuodessa järjestettävään maksulliseen kurssiin on hakuprosessi. Kurssin käytännön järjestelyt koordinoi Lapin AMK. 

 

 

 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Eija Raasakka. Artic rescue guide. Arktisen opastamisen koulutuskokonaisuus. Loppuraportti. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Lapin ammattikorkeakoulu 2017.

Hankkeen julkaisemat virtuaaliopintosivut www.arcticguide.fi

Hanketiedot

 • HakijaLapin ammattikorkeakoulu Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
 • ToteuttajaLapin ammattikorkeakoulu Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
 • Lisätietoja
 • Eija Raasakka
  0407098160
  eija.raasakka@lapinamk.fi
 • Toteutusaika
 • 2016-02-15 00:00:00.0 - 2017-02-15 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2017-05-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2016-04-05 00:00:00.0
  90000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 102750.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2018-05-31 00:00:00.0

Aiheluokitus

 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.2. turvallisuuskulttuurin ja koulutuksen kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.2. toimintamallien kehittäminen
 • 6. Työyhteisöjen tuottavuus
 • -6.2. turvallisuuden yhteys tuottavuuteen
 • 9. Työolojen taloudelliset vaikutukset
 • -9.1. työympäristön kansantaloudelliset vaikutukset
  -9.2. työympäristön yritystaloudelliset vaikutukset
 • oppimisalustat , turvallisuuskoulutus , yrityskulttuurin kehittyminen , verkostotoiminta , opastus