116460 Tutkijastipendi

PERUTTU 21.12.2018:Sisäilmaongelmat uusissa koulu- ja päiväkotirakennuksissa – mitatun ja koetun sisäilman laadun yhteys havaittuihin ongelmiin

5.12.2016

Väitöskirjatutkimuksen aiheena on kartoittaa uusien rakennusten sisäilmaongelmien syitä, taustoja ja mahdollisia keinoja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Kosteus- ja homevaurioituneista rakennuksista on paljon viimeaikaista tutkimustietoa, mutta uusien koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilmaongelmista ei ole kattavia selvityksiä. Ne vaikuttavat merkittävästi työterveyteen ja työhyvinvointiin. Sisäilman laatuun vaikuttavista yksittäisistä tekijöistä, kuten ilmanvaihdosta ja materiaaliemissioista on tehty paljon tutkimuksia, mutta yhteydet koettuun ja mitattuun sisäilman laatuun todellisissa uusissa rakennuksissa ja uusien rakennusten sisäilmaongelmatilanteissa vaativat lisää tutkimusta. Väitöstyössä keskitytään seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Miksi uusissa rakennuksissa on niin paljon sisäilmaongelmia – onko yhteisiä tekijöitä, miten niitä voitaisiin ennaltaehkäistä tai miten kunto- ja olosuhdetutkimusta voitaisiin paremmin kohdentaa? 2) Millaisia yhteyksiä koetun ja mitatun sisäilman välille voidaan muodostaa kenttätutkimusten perusteella? 3) Mikä on ilmanvaihdon osuus uusien koulujen ja päiväkotien koetuista ja mitatuista sisäilmaongelmista, ja voiko ilmanvaihdon keinoin helpottaa käyttäjien kokemia oireita tai epämukavuutta? Tulokset ovat käytettävissä tieteellisten julkaisujen ja konferenssijulkaisujen muodossa apurahakauden lopussa. Väitöskirjan suunniteltu valmistumisaika on vuonna 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö
Camilla Vornanen-Winqvist

Hanketiedot

 • HakijaVornanen-Winqvist Camilla
 • ToteuttajaVornanen-Winqvist Camilla
 • Lisätietoja
 • Camilla Vornanen-Winqvist
  050 581 0143
  camilla.vornanen@aalto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.5.2017 - 31.8.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.8.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 7.11.2016
  21 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 21 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 1.3.2019

Aiheluokitus