117022 Loppuunsaattamisstipendi

PERUTTU Tunteet innovaatiotoiminnassa

2.3.2017

Väitöskirjahanke tuottaa uutta tietoa johtajan ja työntekijöiden esittämistä tunteista, yrityksessä vallitsevista tunnesäännöistä ja niiden roolista mikroyrityksen innovaatiotoiminnassa.

Aiemmissa tutkimuksissa todetaan, että innovaatiotoimintaan liittyvää johtajan ja alaisten välistä vuorovaikutusta ymmärretään huonosti ja eräs syy tähän on puutteellinen tieto vuorovaikutukseen liittyvistä tunneilmaisun elementeistä. Laajemminkin organisaatiotutkimuksen alueella, tunteiden tutkiminen on jäänyt varteenotettavien tutkimusaiheiden ulkopuolelle.

Tutkimusaineisto kerättiin vuosina 2012-2014 toimintatutkimuksen periaatteella mikrokokoisesta yrityksestä, joka valittiin tutkimukseen innovatiivisen liiketoimintansa perusteella. Tutkimusaineiston keräämisen ohella hankkeessa kehitettiin yrityksen innovaatiotoimintaa. Tutkimusaineisto sisältää 1) videotallenteita yrityksen kuukausipalavereista ja kehittämistyöpajoista, 2) johtajan ja työntekijöiden haastatteluja. Aineistosta on kirjoitettu vignettejä, jotka ovat vivahdetarkkoja kuvauksia johtajan ja työntekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta sanomisineen ja tekemisineen. Aineisto on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin avulla kunkin osatutkimuksen tutkimuskysymyksen ja viitekehyksen mukaisesti. Pääasialliset viitekehykset ovat olleet Erving Goffmanin dramaturginen lähestymistapa ja Jean Millsin kehittämä kriittisen merkityksenrakentamisen teoria.

Väitöskirjatyön tulokset ovat käytettävissä vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Eeva Aromaa

Hanketiedot

 • HakijaAromaa Eeva Inkeri
 • ToteuttajaAromaa Eeva Inkeri
 • Lisätietoja
 • Eeva Aromaa
  050 037 9717
  eeva.aromaa@uef.fi
 • Toteutusaika
 • 15.2.2017 - 31.5.2017
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.10.2017
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 13.2.2017
  3 600 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 3 600 euroa
 • Tulokset valmistuneet 13.10.2017

Aiheluokitus