117063 Loppuunsaattamisstipendi

Välittömät työperäiset iho- ja hengitystieallergiat, erityisalueena kemikaalien aiheuttama kosketusnokkosrokko.

2017-03-12 19:45:42.129

Väitöskirjahankkeen tavoitteena on selvittää välittömien työperäisten allergioiden, erityisesti kemikaalien aiheuttamien allergisten iho- ja hengitystiesairauksien, esiintyvyyttä ja aiheuttajia ja arvioida nykyisiä diagnostisia käytäntöjä.

Tutkimuksen aineiston muodostaa Työterveyslaitoksen Helsingin työlääketieteen klinikan potilasaineisto ajanjaksolla 1.1.1991–31.5.2011. Potilasasiakirjoista olemme keränneet tiedot tutkittavien työstä ja työtehtävistä, työperäisestä altistumisesta, altistumiseen liittyvistä oireista, Työterveyslaitoksella suoritettujen tutkimusten tuloksista (mm. ihopistokoetulokset, spesifien IgE-vasta-aineiden tulokset, altistuskoetulokset) ja todetuista ammattitaudeista.
Tutkimustulosten perusteella todetaan ihopistokokeiden käytettävyydessä odotetusti merkittäviä eroja eri kemikaaliryhmien välillä. Kosketusurtikarian ja työperäisten allergisten hengitystieoireiden samanaikaisesta esiintyvyydestä saadaan kiinnostavaa tietoa, josta on hyötyä näiden sairauksien diagnostiikassa.

Väitöskirjahankkeen tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö
Eva Birgitta Helaskoski

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Ihopistokokeiden käytettävyydessä eroja työperäisten allergioiden diagnostiikassa

2018-02-09 08:24:00.602

Mahdollisten herkistävien tekijöiden varhainen tunnistaminen työssä voi auttaa ehkäisemään pitkäaikaisia haitallisia terveysvaikutuksia ja työkyvyn menettämistä.

Eva Helaskoski tutki väitöskirjassaan välittömiä työperäisiä iho- ja hengitystieallergioita, erityisalueena kemikaalien aiheuttama kosketusnokkosrokko, eli kosketusurtikaria, joka on ammattitautina verrattain heikosti tunnettu. Lisäksi Helaskoski tutki välittömien allergisten iho- ja hengitystiesairauksien samanaikaista esiintymistä.

Väitöskirjatyön päätavoitteena oli arvioida työperäisten välittömien allergisten sairauksien diagnostiikkaa ja ihopistokokeiden soveltuvuutta yhtenä diagnostisena keinona.

Helaskosken tutkimus perustuu Työterveyslaitoksen Helsingin työlääketieteen klinikan potilasaineistoon ajanjaksolta 1.1.1990–31.5.2011.

Työlääketieteen klinikka on erityistason läheteklinikka henkilöille, joilla on työhön liittyviä terveysoireita ja epäily ammattitaudista. Yleisimmät lähettämisen syyt ovat työhön liittyvät hengitystie- ja iho-oireet.

Eri kemikaaliryhmien välillä merkittäviä eroja

Työlääketieteen klinikan potilasasiakirjoista kartoitettiin kunkin tutkittavan työnkuva ja työtehtävä, työperäinen altistuminen, altistumiseen liittyvät oireet, Työterveyslaitoksella suoritettujen tutkimusten tulokset ja todetut ammattitaudit.

Tutkimustulosten perusteella Helaskoski totesi ihopistokokeiden käytettävyydessä olevan merkittäviä eroja eri kemikaaliryhmien välillä. Tulosten perusteella Työterveyslaitoksen diagnostisia käytäntöjä on jo kehitetty edelleen ja ihopistokokeista on luovuttu joidenkin kemikaalien kohdalla.

Lisäksi tutkimus antoi uutta, diagnostiikassa hyödyllistä tietoa kosketusurtikarian ja työperäisten allergisten hengitystieoireiden samanaikaisesta esiintyvyydestä. 

Tuloksista hyötyä työterveyshuoltohenkilöstön koulutuksessa

Helaskosken väitöskirjatutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa työterveyshuoltohenkilöstön koulutuksessa ammattitautien diagnostiikasta.

Työsuojelurahasto on tukenut Helaskosken väitöskirjatyötä loppuunsaattamisstipendillä. Helaskosken väitöstilaisuus oli 2.2.2018.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Helaskoski, Eva. Occupational immediate sensitization to chemicals : - with special reference to diagnostic skin tests and contact urticaria.
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Clinicum
ISBN  978-951-51-3920-7 (pbk.)
ISBN 978-951-51-3921-4 (PDF)
Unigrafia
Helsinki 2017

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3921-4

Hanketiedot

 • HakijaHelaskoski Eva Birgitta
 • ToteuttajaHelaskoski Eva Birgitta
 • Lisätietoja
 • Eva Birgitta Helaskoski
  0468512432
  eva.helaskoski@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 2017-04-01 00:00:00.0 - 2017-08-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2017-08-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-02-13 00:00:00.0
  7000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 7000.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2017-08-24 00:00:00.0

Aiheluokitus

 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.5. kemialliset altisteet ja altistuminen
  -5.6. biologiset altistseet ja altistuminen (virus, home...)