117147 Tutkimus

Työn imu tietotyön murroksessa

2017-06-14 18:05:58.814

Vaativaa asiantuntijatyötä voidaan tehdä digitaalisten innovaatioiden avulla ilman perinteistä esimiestä ja kuukausipalkkaa, ajasta ja paikasta riippumatta, tiimeissä tai täysin itsenäisesti. Tietotyön markkinat voivat olla työtä välittävien digitaalisten alustojen ansiosta globaalit ja tietotyöläisten on mahdollista myydä työtään projekti tai jopa tehtävä kerrallaan. Tietotyöläisten omat arvot voivat vaikuttaa siihen, mihin organisaatioon, tiimiin tai verkostoon omaa osaamista ollaan valmiita tarjoamaan. Tämä työn murros voi muuttaa myös sitä, miten tietotyöläiset sitoutuvat työhönsä ja miten uuden työn kontekstissa kehittyy työn imua, joka on positiivinen työssä suoriutumista kuvaava käsite. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää malli työn imun syntymekanismeista sekä sen tukemisesta ja johtamisesta uuden työn epätyypillisissä työsuhteissa. Hankkeessa kerätään määrällistä (kyselytutkimukset) ja laadullista (haastattelut, havainnointi) aineistoa edelläkävijäyritysten digitaalisilla alustoilla epätyypillisissä työsuhteissa olevilta asiantuntijoilta sekä perinteisessä palkkatyössä työskentelevältä vertailuryhmältä. Kohdeyritykset hyötyvät tuloksista osana omaa kehittämistyötään. Hankkeen tulokset valmistuvat asteittain ja niitä on suunniteltu hyödynnettävän jatkohankkeessa, jossa rakennetaan malleja, mittareita ja kehittämispolkuja toimintamallejaan uudistaville suomalaisille organisaatioille.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sanna Sintonen

Hanketiedot

 • HakijaLappeenrannan teknillinen yliopisto
 • ToteuttajaLappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Lisätietoja
 • Sanna Sintonen
  040 591 1771
  sanna.sintonen@lut.fi
 • Toteutusaika
 • 2017-06-01 00:00:00.0 - 2018-10-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-10-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-05-30 00:00:00.0
  64000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 96134.0 euroa

Aiheluokitus