117208 Matkastipendi

Hoitajien työturvallisuus psykiatrisen potilaan huone - ja leposide-eristyksen aikana

ECMH 6th European Conference on Mental Health, ECMH, 4.-6.10.2017, Berliini, Saksa.

2017-06-21 13:05:40.319

Matkastipendi mahdollistaa osallistumiseni 6th European Conference on Mental Health- kongressiin 4-6.10.2017 Berliinissä. ECMH- kongressi käsittelee monipuolisesti eri teemoja liittyen mielenterveyteen ja mielenterveystyöhön. Kongressimatka liittyy Työsuojelurahaston rahoittamaan EriTurva- hankkeeseen. Tarkoituksena on pitää suullinen esitys aiheesta " Violence experienced by nurses in psychiatric seclusion room: An integrative literature review ". Lisäksi kongressissa on posteriesitys EriTurva- hankkeesta. Tavoitteena on saada aikaan keskustelua hankkeen teemoista, ts. hoitajien työturvallisuudesta ja työnhallinnasta ja niihin liittyvistä seikoista potilaan ollessa huone-eristyksessä tai leposide- eristyksessä psykiatrian osastoilla. Saatua tiedollista pääomaa voidaan hyödyntää jatkossa hankkeen eteenpäin viemisessä ja työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnassa vaativissa hoitotilanteissa psykiatrisissa sairaaloissa Suomessa. Lisäksi verkostoidutaan hankkeen teemojen puitteissa eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Loppuraportti kongressimatkasta on käytettävissä 10.10.2017. Abstraktit kootaan kongressin abstraktikirjaan.

Hankkeen vastuuhenkilö
Johanna Berg

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Lisätutkimusta tarvitaan hoitajien työturvallisuudesta psykiatrisen potilaan eristyksen aikana

2017-11-13 09:58:58.909

Uutta tutkimustietoa tarvitaan hoitajien työturvallisuuden ja työn hallinnan kehittämiseksi vaativissa hoitotilanteissa. Tutkimustieto on tarpeen myös, jotta voidaan kehittää ohjeistus hoidollisesta vuorovaikutuksesta hoitohenkilökunnalle potilaan ollessa eristyshuonehoidossa.

Johanna Berg osallistui lokakuussa 2017 Berliinissä järjestettyyn konferenssiin: 6th European Conference on Mental Health. Konferenssimatkamatka liittyi Työsuojelurahaston rahoittamaan EriTurva-hankkeeseen ja Työsuojelurahasto rahoitti Bergin osallistumista matkastipendillä.

Bergin esitteli konferenssissa kirjallisuuskatsausartikkelin, jossa kartoitettiin hoitajien työturvallisuutta psykiatrisen potilaan huone- ja leposide-eristyksen aikana. Berg painotti lisätutkimuksen tarvetta eristämisprosessiin liittyvistä riskitekijöistä. Sairaaloiden riskiraporttien perusteella tiedetään esimerkiksi potilaiden käyttäytyvän eristyshuoneessa aggressiivisesti hoitajia kohtaan, mutta esimerkiksi potilaan väkivaltaista käyttäytymistä tai muita huone-eristämisen aikana ilmeneviä riskitekijöitä ei ole tutkittu lainkaan.

Bergillä oli konferenssissa lisäksi erillinen posteriesitys EriTurva-hankkeesta, jossa tuotettua tutkimustietoa voidaan hyödyntää muun muassa turvallisimpien eristyshuoneiden suunnittelussa sekä perus- ja täydennyskoulutuksia suunniteltaessa.

 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Posteriesitys: Nurse’s occupational safety and nurse -patient interaction in seclusion room. EriTurva -research project 2016-2018

Hanketiedot

 • HakijaBerg Johanna
 • ToteuttajaBerg Johanna
 • Lisätietoja
 • Johanna Berg
  040 504 59 25
  johanna.berg@turkuamk.fi
 • ECMH 6th European Conference on Mental Health, ECMH, 4.-6.10.2017, Berliini, Saksa.
 • Toteutusaika
 • 2017-10-04 00:00:00.0 - 2017-10-10 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2017-10-10 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-06-08 00:00:00.0
  950.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1300.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2017-10-27 00:00:00.0

Aiheluokitus

 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • 7. Työsuojelu ja työterveyshuolto
 • -7.1. työsuojelun ja sen toimintaedellytysten kehittäminen