117214 Matkastipendi

Valaistuksen käyttäjälähtöisen ohjauksen pilotointi tietotyöympäristössä

35th eCAADe Conference - Sharing of Computable Knowledge , 20.-22.9.2017, Rooma, Italia

2017-06-26 08:17:49.314

Matkastipendillä rahoitetaan osallistuminen tieteelliseen konferenssiin "35th eCAADe Conference - Sharing of Computable Knowledge" 20.-22.2017 Rooma, Italia. Esittelen ja julkaisen konferenssissa artikkelin "Adaptive Lighting for Knowledge Work Environments - A Pilot Design", joka käsittelee valaistuksen suunnittelun ohjaamista käyttäjälähtöisen ohjauksen avulla adaptiivisessa tietotyöympäristössä. Artikkelissa kuvataan valaistuksen merkitystä työympäristössä sekä tutkimushankkeessamme pilotoidun valaistuksen ja siihen sovelletun käyttäjälähtöisen valaistuksen ohjauksen merkitystä valaistuksen suunnittelussa sekä työntekijöiden kokemukselle työympäristössä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Piia Markkanen

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Käyttäjälähtöisen valaistuksen mahdollisuudet tietotyöympäristössä

2017-11-13 09:55:19.857

Työympäristö vaikuttaa tutkitusti tietotyöntekijöiden työsuoritukseen, hyvinvointiin ja terveyteen. Tilajärjestelyt ja ergonomia ovat keskeisiä viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, ja lisäksi esimerkiksi työympäristön valaistus, lämpötila ja äänimaailma ovat myös tärkeitä.

Syyskuussa 2017 Roomassa järjestettiin arkkitehtuuria ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksia käsittelevä eCAADe-konferenssi. Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan tohtorikoulutettava Piia Markkanen esitteli konferenssissa tutkimusartikkelin valaistuksen suunnittelun käyttäjälähtöisestä ohjaamisesta adaptiivisessa työympäristössä.

Tutkimus on osa Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa InnoStaVa-hanketta, joka tutkii innovointia tukevia työympäristöjä StartUp-yrityksissä. Työsuojelurahasto rahoitti Markkasen konferenssivierailua matkastipendillä.

Markkasen esittelemässä artikkelissa pohditaan keinoja soveltaa adaptiivista ja dynaamista valoa tietotyöntekijöiden työympäristöissä. Esityksen keskeisenä sisältönä oli aiheesta tehty pilottitutkimus. Lisäksi Markkanen esitteli menetelmiä tutkia käyttäjien kokemuksia adaptiivisesta valaistuksesta ja mahdollisuuksia tuoda käyttäjäkokemuksia työympäristön valaistuksen suunnitteluun.

 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Markkanen, P., Pihlajaniemi, H. and Herneoja, A (2017) Adaptive Lighting for Knowledge Work Environments - A Pilot Design. Proc 35rd eCAADe Conference, Vol 1, 343-352

 

 

Hanketiedot

 • HakijaMarkkanen Piia
 • ToteuttajaMarkkanen Piia
 • Lisätietoja
 • Piia Markkanen
  050 370 7104
  piia.markkanen@oulu.fi
 • 35th eCAADe Conference - Sharing of Computable Knowledge , 20.-22.9.2017, Rooma, Italia
 • Toteutusaika
 • 2017-08-01 00:00:00.0 - 2017-09-25 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2017-09-25 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-06-08 00:00:00.0
  800.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 800.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2017-10-27 00:00:00.0