117392 Matkastipendi

Me rakensimme sen laivan - ammatillisen perinteen tuottaminen ja esittäminen

CIMUSET 45th Conference 2017 Technical heritage & Cultural Identity”, 5-8.12.2017 Rabat, Marokko.

28.11.2017

Osallistun teollisen ja ammatillisen identiteetin ja perinteen tutkijoiden kokoukseen, esittelen omaa tutkimustani, tutustun alkan kansainvälisen tutkimuksen tilanteeseen sekä verkostoidun tiedeyhteisöön. Tutkimukseni on osallistavaa tutkimusta, jossa tutkittava työyhteisö ei ole ainoastaan tutkijan katseen passiivisena kohteena vaan osallistuu itse työhön, sekä tuottamalla aineistoa että tulkitsemalla sitä yhdessä tutkijan kanssa. Osallistavista tutkimusmenetelmistä, etenkin teollisuusyhteisöjen osalta, on juuri CIMUSET-verkoston piirissä vahvaa asiantuntemusta. Esitykseni "Me rakensimme sen laivan - ammatillisen perinteen tuottaminen ja esittäminen" keskittyy raumalaisten laivanrakentajien ammatti-identiteetin keskeiseen sisältöön ja symboleihin, sekä tapoihin joilla se rakennetaan. Pääasiallinen aineistoni on laivanrakentajayhteisön itse vuosina 2009-2017 tuottama haastattelumateriaali. Laivanrakentajien ammatti-identiteetin rakennusprosessi on jatkuvasti käynnissä. Heidän identiteettinsä keskeisiä sisältöjä ovat kokemus hyvästä yhteishengestä ja yhteisöllisyydestä työpaikalla, korkea käsitys omasta ammattitaidosta ja kyvystä ratkaista vaikeatkin haasteet luovasti säilyttäen kyky toimittaa tilatut alukset aikataulussa, sekä ylpeys laadukkaista laivoista ja muista tuotteista.

Hankkeen vastuuhenkilö
Mikko Aho

Hanketiedot

 • HakijaAho Mikko
 • ToteuttajaAho Mikko
 • Lisätietoja
 • Mikko Aho
  0505961521
  mikko.j.aho@utu.fi
 • Toteutusaika
 • 4.12.2017 - 12.12.2017
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 12.12.2017
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 14.11.2017
  640 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 803 euroa
 • Tulokset valmistuneet 20.11.2018

Aiheluokitus