117404 Matkastipendi

Organisaation toimintojen ja rakenteiden väliset ristiriidat strategisessa tietojärjestelmämuutoksessa

Havaii International Conference on Systems Science (HICSS-51)-konferenssi, 3.-6.1. 2018 Havaiji

2017-12-18 00:15:43.583

Väitöskirjani teoreettinen kontribuutio tieteellisenä konferenssipaperina on hyväksytty esitettäväksi Havaji International Conference on Systems Science (HICSS) -konferenssissa, joka järjestetään 3.-6.1.2018 Havajin isolla saarella. Olen konferenssipaperin ainoa kirjoittaja, koska paperi esittelee keskeisen teorettisen kontribuution Grounded Theory -väitöskirjastani (induktiivinen ja tulkinnallinen aineistoanalyysi). Esittelen paperissa kaksi teoreettista ehdotusta, jotka ovat nousseet aineistoanalyysistani, sekä perustelut teorialinssin valinnalle ja teorialinssiin peilaamisen. Paperin aihe on: organisaation toimintojen ja rakenteiden väliset ristiriidat strategisessa tietojärjestelmämuutoksessa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Taru Salmimaa

Tietojärjestelmien muutoksissa luontaisia ristiriitoja

2018-06-13 15:19:58.904

Käytettävyyden tutkija Taru Salmimaan tekeillä olevan väitöskirjan viides artikkeli esitettiin tietojärjestelmätieteiden konferenssissa Yhdysvaltain Havaijilla 6. tammikuuta 2018. Hän tekee väitöskirjaa Tampereen teknilliseen yliopistoon. Salmimaa kertoo saaneensa artikkeliin erinomaisia kehitysajatuksia, jotka auttavat viimeistelemään monografiaväitöskirjaa.

Salmimaa on haastatellut väitöskirjaansa varten henkilöitä, jotka ovat keskeisesti edistäneet liiketoiminnalle ratkaisevaa tietojärjestelmämuutosta yksityisen sektorin organisaatiossa.  

Salmimaan mukaan muutoksenhallinta sisältää jännitteitä ja epävarmuuksia, jotka tulevat kulttuurista. Esimerkiksi liiallinen optimismi vahvisti kielteistä muutossykliä, kun todellista tilannetta – esimerkiksi tietojärjestelmän valmiusasteesta ja toimittajan osaamattomuutta – ei hyväksytty ajoissa.

Kun tilaaja ja toimittaja olivat tehneet yhteistyötä noin 15 vuotta tietojärjestelmän kehittämisaikana, oli syntynyt luottamussuhde, mikä esti todellisen tilanteen näkemistä. Lisäksi organisaatiossa vaihtui henkilöstöä. Lopulta tietojärjestelmän muutosprosessi epäonnistui.

Ristiriidat toimintojen ja rakenteiden välillä syntyvät tietojärjestelmämuutoksessa luonnostaan, koska kaikki yksilöiden tai tiimien valinnat lyhyellä tähtäimellä eivät useinkaan kytkeydy muutoksen pitkän tähtäimen strategisten tavoitteisiin.

Salmimaa päättelee, että eri tasoilla ja etäisissä tiimeissä vaaditaan tiimirajat ylittävää viestintää, jotta pitkän tähtäimen tavoitteita saisi toteutettua.

Työsuojelurahasto oli myöntänyt Salmimaalle matkastipendin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Hanketiedot

 • HakijaSalmimaa Taru
 • ToteuttajaSalmimaa Taru
 • Lisätietoja
 • Taru Salmimaa
  0504626385
  taru.salmimaa@gmail.com
 • Havaii International Conference on Systems Science (HICSS-51)-konferenssi, 3.-6.1. 2018 Havaiji
 • Toteutusaika
 • 2018-01-01 00:00:00.0 - 2018-01-12 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-01-12 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-11-14 00:00:00.0
  1500.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 3170.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2018-06-12 00:00:00.0

Aiheluokitus