118171 Matkastipendi

Asiakassuhteiden johtaminen kontekstissa - tapaustutkimukset yliopistosta ja yksityisestä yrityksestä

ICMC 2018 – BIMTECH – International Conference on Management Cases, Birla Institute of Management Technology, 29.-30.11.2018 Greater Noida (NCR), INDIA

22.8.2018

Työsuojelurahaston 12.6.2018 myöntämän matkastipendin tukemana esittelen väitöskirjatutkimukseni jälkeistä post doc -tutkimustani Intiassa kansainvälisessä konferenssissa: the International Conference on Management Cases (ICMC) in Birla Institute of Management Technology at BIMTECH Campus, Greater Noidassa. Konfrenssin ajankohta on 29.11.-30.11.2018 ja matkustan konferenssiin Joensuusta 27.11.2018 ja palaan Joensuuhun 2.12.2018. Konferenssiesityksessäni vertailen kahta tapaustutkimusta: julkisen sektorin organisaatiota ja yksityisen sektorin organisaatiota. Vertailen tapauksia sisäisen asiakkuuden näkökulmasta. Asiakasnäkökulmasta tarkastellaan organisaation työntekijää (sisäinen asiakas) ja opiskelijaa (yliopistoyhteisön jäsen) sekä analysoidaan sitä, kuinka johtamisen avulla voidaan luoda sellaisia organisaation sisäisiä toimintatapoja, jotka edistävät työ/opiskelu-hyvinvointia. Tutkimus tuottaa uutta tietoa työhyvinvointia edistävän johtamisen kehittämiseksi korostaen työ- ja opiskeluympäristön merkitystä ja organisaation johtamisen keskeisiä elementtejä, kuten organisaation kommunikaatiota, toimintatapojen läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaista kohtelua. Tutkimustulosten avulla voidaan tuottaa uusia toimintamalleja, joiden avulla lisätään työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointia. Asiasanat: asiakassuhteiden johtaminen, sisäinen asiakas, julkinen organisaatio yksityinen yritys, tapaustutkimus, laadullinen tutkimus

Hankkeen vastuuhenkilö
Sari-Johanna Karhapää

Tapaustutkimuksista kohti toiminnan kehittämistä

19.2.2019

Kauppatieteiden tohtori Sari-Johanna Karhapää esitteli väitöskirjatutkimuksensa jälkeistä tutkimustaan tapaustutkimuksen ICMC-konferenssissa, joka järjestettiin 29.–30. marraskuuta 2018 Intian Greater Noidassa. Karhapää vertaili post doc -tutkimuksessaan kahta tapaustutkimusta, toisessa kohteena oli yliopisto, toisessa yksityisen sektorin organisaatio. Hän käytti sisäisen asiakkuuden näkökulmaa. Karhapää sai konferenssimatkaansa Työsuojelurahastolta matkastipendin.

Konferenssiesitys perustuu Karhapään väitöskirjaan, jossa hän tutki johtamismuutosta ja luottamuksen kehittymistä yliopiston muutosprosessissa. Karhapää korostaa työ- ja opiskeluympäristön merkitystä sekä organisaation johtamisen keskeisiä elementtejä, kuten organisaation kommunikaatiota, toimintatapojen läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaista kohtelua.

Tulosten avulla voidaan tuottaa uusia toimintamalleja, joilla voidaan lisätä työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointia.

Konferenssi mahdollisti Karhapäälle tutkimustulosten kansainvälisen esittämisen ja julkaisemisen. Konferenssissa hän pystyi verkottumaan muun muassa intialaisten, australialaisten, virolaisten ja latvialaisten johtamistutkijoiden kanssa.

Karhapää kertoo saaneensa ideoita, joita voi hyödyntää esimerkiksi työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Hanketiedot

 • HakijaKarhapää Sari-Johanna
 • ToteuttajaKarhapää Sari-Johanna
 • Lisätietoja
 • Sari-Johanna Karhapää
  sari.karhapaa@uef.fi
 • Toteutusaika
 • 27.11.2018 - 10.12.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 10.12.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.6.2018
  1 300 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 710 euroa
 • Tulokset valmistuneet 15.2.2019

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen