190030 Väitöskirjastipendi

Vuorotyöunihäiriön yleisyys ja yhteydet uneen, valveeseen ja työvuorojen piirteisiin

Noin 22 % suomalaisista palkansaajista tekee vuorotyötä. Vuorotyö lisää usean sairauden riskiä ja voi johtaa muun muassa vuorotyöunihäiriön syntymiseen. Työn tarkoituksena on kuvata vuorotyöunihäiriön oireet eri työvuoroissa ja vapaalla ja pidemmän palautumisjakson jälkeen. Lisäksi tavoitteena on määritellä häiriön yleisyys uusimpien kriteerien pohjalta ja selvittää yksilöllisten tekijöiden, työaikojen piirteiden ja vuorojärjestelmien vaikutusta häiriön riskiin. Työssä käytetään 10309 sairaalahenkilöstön työaikarekisteriaineistoon linkattua ja kyselyaineistoa ja erään yrityksen 44 vuorotyöntekijän kenttämittausaineistoa. Molemmat sisältävät tausta-, uni- ja vireyskyselyjä. Lisäksi kenttäaineisto sisältää unipäiväkirja- ja aktigrafiseurantaa, EEG-pohjaisia kotimittauksia sekä reaktioaikatestejä kotona ja töissä. Kaikki osatöiden aineistot on analysoitu. Ensimmäinen osajulkaisu on julkaistu ja toinen on arvioitavana julkaisusarjassa. Kolmas ja neljäs osajulkaisu valmistuvat keväällä 2019. Hypoteesina on, että häiriöstä kärsivien vireys ja uni on heikompaa yö- ja aamuvuorojen yhteydessä ja että palautuminen työstä on hitaampaa kuin terveillä. Tämän työn perusteella työterveyshuoltoon ollaan kehittämässä sieltä puuttunut vuorotyöunihäiriön seulontamenetelmä, joka tunnistaa yksilöllisiä ja vuoroihin liittyviä riskitekijöitä. Näin voidaan ehkäistä häiriölle alttiille työntekijöille koituvia terveyshaittoja.

Hankkeen vastuuhenkilö
Päivi Vanttola

Hanketiedot

 • HakijaPäivi Vanttola
 • ToteuttajaPäivi Vanttola
 • Lisätietoja
 • Päivi Vanttola
  paivi.vanttola@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.4.2019 - 31.3.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.3.2019
  24 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 24 000 euroa