190081 Tutkimus

Lääkäriohjeiden vaikutus työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja lääkäreiden toimintaan tuki-ja liikuntaelinten kiputiloissa

LÄHTÖKOHDAT
Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että lääkärit kokevat sairauspoissaolotarpeen ja keston arvioinnin vaikeaksi ja sairauspoissaolojen kirjoittamiseen liittyvät käytännöt vaihtelevat lääkäreiden kesken. Lääkärit kokevat tarvitsevansa sairauspoissaolojen kirjoittamiseen liittyvää ohjeistusta. Valtaosa lääkäreistä on hyötynyt esim. Ruotsissa käytössä olevista ohjeistuksista työssään sekä kokee niiden parantaneen hoidon laatua ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

UUTUUSARVO
Ohjeistusten vaikutuksia sairauspoissaoloihin ja lääkäriohjeiden implementointia ei ole aikaisemmin tutkittu.

TAVOITTEET
Työterveys Helsingissä otettiin v. 2016 käyttöön lääkäriohjeet alaselkäkivun, olkapääkivun ja kyynärpään seudun kivun hoitoon ja sairauspoissaolon tarpeen ja keston arviointiin liittyen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lääkäriohjeiden vaikutuksia Helsingin kaupungin työterveyshuollosta kirjoitettuihin sairauspoissaoloihin näissä sairausryhmissä.

TOTEUTUS JA AINEISTO
Vaikutuksia tutkitaan rekisteriaineistossa, erikseen naisilla ja miehillä, eri ikäisillä ja erilaisissa ammateissa toimivilla. Selvitämme lisäksi haastattelemalla lääkäreiden kokemuksia ohjeiden käyttöönotosta. Tutkimme, vaikuttivatko lääkäriohjeet työterveyslääkäreiden toimintaan ja jos, niin miten ja miksi.

TULOSTEN ODOTETTU VAIKUTUS TYÖELÄMÄÄN
Tuloksia voidaan hyödyntää mm. arvioitaessa vastaavien sairausryhmäkohtaisten suositusten käyttöönottoa muissa työterveyshuolloissa ja muilla työpaikoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Johanna Kausto

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Johanna Kausto
  johanna.kausto@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2019 - 31.5.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.4.2019
  40 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 170 148 euroa