190126 Tutkimus

Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä

Työelämän muutokset ovat mahdollistaneet työolojen ja työntekemisen tapojen kehittämisen entistä paremmiksi, mutta samalla yhä useampi kokee työnsä henkisesti kuormittavana ja on sairauslomilla mielenterveyshäiriöiden takia. Tutkimus määrittelee uudella tavalla työuupumuksen ja edistää sen tunnistamista, ennaltaehkäisyä ja seurantaa. Validoimme uuden työuupumus-kyselyn, joka mm. huomioi kognitiivisen hallinnan heikentymisen, tuottaa raja-arvot työuupumukselle ja sen riskille sekä lisää ymmärrystä mm. proaktiivisista, yhteisöllisistä ja johtamisen keinoista, joilla työhyvinvointia voidaan edistää muuttuvassa työelämässä. Nämä keinot edistävät työntekijöiden kimmoisuutta: proaktiivista oman työn, osaamisen ja yhteisöllisyyden kehittämistä sekä työn imua ja siten mahdollistavat myös itseohjautuvuutta. Tutkimuksessa kerätään kolme kyselyaineistoa: pitkittäisseuranta useilta eri sektorin työpaikoilta (N=25750), edustava väestöotos työikäisistä (n=1500) ja kysely työuupuneilta (n=100). Aineisto analysoidaan mm. työuupumusoireiden kehitysdynamiikan tarkastelun sekä työuupumuksen raja-arvojen laskemisen mahdollistavien tilastollisin menetelmin.

Hanke lisää olennaisesti työuupumuksen varhaista tunnistamista ja tuottaa voimavarakeskeisiä ratkaisuja työhyvinvoinnin edistämiseksi johtajille, työntekijöille sekä työterveyshuollon, HR:n ja työsuojelun ammattilaisille. Tässä auttaa vapaasti saatavilla oleva uusi työuupumusmenetelmä ja hankkeen tulokset kokoava maksuton testi- ja käyttöopas.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jari Hakanen

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Jari Hakanen
  jari.hakanen@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2019 - 31.5.2022
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.5.2019
  150 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 369 428 euroa