190154 Tutkimus

Digitaaliset työympäristöt: Parempaa yhteisöllistä ongelmanratkaisua ja hyvinvointia

Työn digitalisoituminen muuttaa työelämää sekä yksityisellä että julkisella sektorilla: yhtäältä se tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta uudet tavat tehdä työtä vaativat uudenlaista osaamista. Kaikkien aikojen laajin aikuisten osaamista mitannut tutkimus toi ilmi, että suomalaisaikuisten teknologinen ydinosaaminen on jakautunut huolestuttavan epätasaisesti. Erityisesti alle 40-vuotiaiden työntekijöiden osaamiserot ovat suuria, mikä on vakava uhka työelämän kehitykselle ja työntekijöiden työhyvinvoinnille. Digitalisaation aiheuttama murros koskettaa erityisesti osaamisvaatimuksia, jotka kohdistuvat jo työssä oleviin työntekijöihin. Lisäksi työn digitalisoituminen on yhteydessä työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin. Työorganisaatioiden käytänteet ja työntekijöiden asenteet, kokemukset sekä uskomukset ovat merkittävässä roolissa teknologian sujuvassa käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Teknostressi puolestaan vaivaa työntekijöitä, joilla on vaikeuksia sopeutua työelämän digitalisaatioon. Hankkeemme vastaa tähän haasteeseen: Hanke 1) tuottaa tietoa työntekijöiden teknologisesta ydinosaamisesta ja työntekijöiden työhyvinvoinnista. Lisäksi hankkeessa 2) kehitetään työpaikkojen käyttöön uusia tapoja hyödyntää teknologis-pedagogisia ratkaisuja työntekijöiden teknologisen ydinosaamisen ja hyvinvoinnin tueksi. Hanke tuottaa uutta tietoa digitaalisen työn tueksi ja työelämän edelleen kehittämiseksi erityisesti työntekijöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Raija Hämäläinen

Hanketiedot

 • HakijaJyväskylän yliopisto
 • ToteuttajaJyväskylän yliopisto
 • Lisätietoja
 • Raija Hämäläinen
  raija.h.hamalainen@jyu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2019 - 31.8.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.4.2019
  165 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 302 300 euroa