190164 Tutkimus

Opettajat muuttuvassa koulumaailmassa - Miten uusi opetussuunnitelma vaikuttaa opettajien työhyvinvointiin?

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönotto on alkanut portaittain eri luokka-asteilla vuoden 2016 syksystä alkaen. Sen tavoitteena on parantaa oppilaiden osallisuutta ja oppimista. Ei kuitenkaan tiedetä, onko opetussuunnitelmauudistuksen käyttöönotto vaikuttanut opettajien työhyvinvointiin.

Tavoitteena on selvittää, onko peruskoulun opettajien työhyvinvoinnissa tapahtunut muutoksia uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä ja miten johtaminen ja koulualueen haasteellisuus vaikuttavat tähän muutokseen.

Tutkimuksessa hyödynnetään Kunta 10 -tutkimuksen vuosien 2014-2018 kyselytuloksia. Koulujen alueiden haasteellisuutta arvioidaan OKM:n ns. tasa-arvoavustuksen perusteena olevien indikaattoreiden avulla. Lisäksi teemahaastattelujen avulla selvitetään työhyvinvoinnin edistämisessä hyviksi todettuja käytäntöjä eri kouluissa. Työhyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden muutoksia arvioidaan mm. keskiarvotarkastelujen avulla. Johtamisen ja eri alueiden haasteellisuutta kuvaavien muuttujien yhteyttä työhyvinvointiin selvitetään regressiomallien avulla. Haastattelut analysoidaan sisällönanalyysilla.

Tutkimushankkeesta saatua tietoa voidaan käyttää suunniteltaessa opetusta ja pohdittaessa resurssien ja tuen tarvetta erilaisissa kouluyksiköissä. Opettajien työhyvinvoinnin turvaaminen on tärkeää paitsi opettajille henkilökohtaisesti, myös laadukkaan ja tasa-arvoisen opetuksen varmistamiseksi tulevaisuudessakin.

Hankkeen vastuuhenkilö
Maarit Kauppi

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Maarit Kauppi
  maarit.kauppi@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2019 - 31.8.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.5.2019
  120 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 178 954 euroa