190173 Tutkimus

Työturvallisuuden hallinta 12 tunnin työvuoroissa – vireyden, turvallisuuskäyttäytymisen ja työympäristöaltisteiden väliset yhteydet

Unen ja vireyden vaikutuksia turvallisuuskäyttäytymiseen tai pitkien työvuorojen vaikutuksia altistumisprofiiliin on toistaiseksi tutkittu vähän. Erityisesti näiden eri tekijöiden yhtäaikainen mittaaminen on uutta. Turvallisuuskäyttäytymisen tarkastelu suojainten käytön, vaaratilanteiden ja työtapaturmien sekä työmatkaliikenteen väsymysriskin avulla mahdollistaa kattavan kuvan työturvallisuudesta pitkissä työvuoroissa. Tavoitteena on tutkia a) turvallisuuskäyttäytymistä ja sen yhteyksiä vireyteen ja edeltävään uneen sekä b) väsymysriskiä työmatkaliikenteessä 12 tunnin työvuorojen yhteydessä. Lisäksi kehittämisosassa laadimme hankkeen tulosten perusteella suositukset a) turvallisuuskäyttäytymisen tukemiseksi pitkien työvuorojen aikana sekä b) väsymysriskin hallitsemiseksi työmatkaliikenteessä pitkien työvuorojen yhteydessä. Lisäksi tuotamme kirjallisuuden perusteella suositukset työhygieenisten raja-arvojen soveltamiseen 10 ja 12 tunnin työvuoroissa. Tutkittavia ovat Terrafamen ja Ball Beverage Packaging noin 480 12-tunnin vuorojärjestelmää ja Terrafamen noin 60 keskeytymätöntä 10-tunnin 2-vuorojärjestelmää tekevää työntekijää, joilta kootaan työnantajien tiedot sairauspoissaoloista, työtapaturmista ja läheltä piti-tilanteista ja joista 70 kutsutaan tarkempiin kenttämittauksiin. Tutkimustietoa tullaan hyödyntämään hankkeessa toteutettavassa verkkomateriaalissa, joka kehitetään tukemaan vireyttä ja työturvallisuutta pitkissä työvuoroissa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tomi Kanerva

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Tomi Kanerva
  tomi.kanerva@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.10.2019 - 30.11.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.5.2019
  90 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 137 866 euroa