190288 Matkastipendi

Transformationaalisten johtajien psykologinen pääoma ja personallisuus ja työhyvinvointi

Positive Psychology and Happiness 2019, 13-14.11, Dubai, Arabiemiraatit

Ensimmäinen paperi: transformationaalinen johtajuus ja psykologinen pääoma käsittelee tutkimusta 205 suomalaisen esimiehen johtamistyylin ja psykologisen pääoman yhteyttä. Tutkimus toteutetaan kvantitatiivisena tutkimuksena. Tulosten perusteella johtamistyyli ja psykologinen pääoma ovat yhteydessä ja tietyt ulottuvuudet psykologisesta pääomasta ovat erittäin merkittäviä transformationaalisessa johtajuudessa. Tuloksia voidaan hyödyntää johtajuuskoulutuksissa ja opinnoissa kehittäen tietoutta psykologisesta pääomasta ja sen kehittämisestä.

Toinen paperi: persoonallisuus ja hyvinvointi käsittelee hyvinvoinnin teorioita ja stressiä yksilöllisistä näkökulmista. Tavoitteena on tällä kvalitatiivisella tutkimuksella tunnistaa eri persoonallisuuden hyvinvoinnin tekijöitä ja stressikokemuksia. 80 työelämässä olevaa henkilöä vastasi kysymyksiin stressistä ja työhyvinvoinnista ja nämä vastaukset on tässä tutkimuksessa analysoitu. Tämä tutkimus on ainutlaatuinen sekä aiheeltaan että toteutustavaltaan. Käytännön soveltamisella voidaan edesauttaa työhyvinvointia työpaikoilla huomioiden paremmin erilaiset persoonallisuudet.

Tavoitteena on kirjoittaa molemmista paperista Journal-artikkeli konferenssin jälkeen, kun kommentit papereista on saatu.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tiina Brandt

Hanketiedot

 • HakijaTiina Brandt
 • ToteuttajaTiina Brandt
 • Lisätietoja
 • Tiina Brandt
  Tiina.Brandt@tamk.fi
 • Toteutusaika
 • 13.11.2019 - 14.11.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.6.2019
  1 250 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 830 euroa