200065 Tutkimus

Hengityksensuojainten toimivuus työpaikalla kylmässä (HSTK II)

”Hengityksensuojainten toimivuus kylmässä (HSTK)” hanke (2016-2019) toteutettiin Työsuojelurahaston tuella yhteistyössä suojainvalmistajien ja -myyjien sekä käyttäjäorganisaatioiden kanssa. Tutkimuksen seuraava vaihe on selvittää hiukkassuodattimilla varustettujen hengityksensuojainten ja kasvojen kylmänsuojauksen toimivuus aidoissa työskentelyoloissa. Hankkeessa on tarkoitus selvittää, kuinka työpaikan autenttinen työskentely-ympäristö vaikuttaa hengityksen ja kasvojen kylmältä suojaamiseen ja miten ne tulisi huomioida. Työpaikan työympäristö poikkeaa merkittävästi kontrolloiduista laboratorio-oloista monialtisteisuutensa ja olojen vaihtuvuuden suhteen. Hengityksensuojaimen suojaustehokkuutta heikentää myös tuuli, jonka vaikutusta voidaan arvioida työolojen lisäksi hallitusti laboratorio-oloissa. Lisäksi käytännössä merkittäviä ongelmia aiheuttavat kosteuden kertyminen suojaimen sisään sekä oikean mallin ja koon löytäminen.

Tutkimuksen toteutus keskittyy työpaikalla tehtyihin työntekijöille kohdennettuihin kyselyihin ja haastatteluihin, lämpöfysiologisiin mittauksiin sekä hengityksensuojainten tiiviyden selvittämiseen. Aiemmassa hankkeessa kehitetyn malliratkaisun toimivuus, kuten alushupun käyttö kypärällä ja kasvosuojaimella varustetun puhallinlaitteen kanssa, työpaikalla validoidaan. Lisäksi tuulen vaikutusta hengityksensuojaimen toimivuuteen selvitetään kontrolloiduissa laboratorio-oloissa, joissa sekä tuulennopeus että lämpötila ovat hallittavissa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kirsi Jussila

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Kirsi Jussila
  kirsi.jussila@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 15.6.2020 - 30.11.2022
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.4.2020
  115 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 179 421 euroa