91064 Tutkimus

Auktoriteettirooleissa toimivien työntekijöiden henkisen työkyvyn huolto Finnair Oy:ssä

17.3.1993

Hankkeen tarkoituksena oli tutkia ryhmäintervention käyttökelpoisuutta johtavassa asemassa olevien henkilöiden henkisen työkyvyn huollossa. Tutkimuksen aikana osallistujien henkisessä hyvinvoinnissa tapahtui myönteisiä muutoksia: itsearvostus parani ja koettu stressi väheni.

Stressautumisen riskiä lisäävän yksilöllisen toimintatavan, self-handicappingin, vähentäminen oli tutkimuksen yksi tavoite. Osallistujat eivät kuitenkaan hylänneet tätä toimintatapaansa. Tämä voi johtua siitä, että self-handicapping suojaa itsearvostusta ja voi kohtuullisessa määrin sovellettuna olla toimiva hallintakeino joissakin stressitilanteissa.

Ei yhteenvetoa.

Toimittaja
PEKKA OKSAMA

Hanketiedot

 • HakijaSUOMEN MIELENTERVEYSSEURA RY
 • Lisätietoja
 • ANTTI ARO
  670560
 • Toteutusaika
 • 31.5.1991 - 1.12.1992
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 31.5.1991
  15 641.48 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 28 087.39 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.12.1992