91137 Kehittämisavustus

Työolojen parantaminen palautteen avulla sahalla ja vaneritehtaalla

10.6.1992

Hankkeen tavoitteena oli palauteohjelmalla parantaa järjestystä ja siisteyttä metallialan AK-Tehdas Oy:ssä, joka oli yksi Työpaikka paremmaksi -hankkeen (TSR no 90082) pilottiyritys.

Tulosten mukaan pysyvä muutos oli selvimmin havaittavissa kumittamossa, jossa järjestysindeksi kasvoi hankkeen aikana 70,5 prosentista 86,1 prosenttiin. Järjestys ja siisteys paranivat myös muilla osastoilla.

Osastoilla muun muassa lisättiin roska-astioita, rakennettiin hyllyjä ja telineitä koneenosille ja tarvikkeille sekä koukkuja nostoliinoille. Raskaassa konepajassa asennettiin lattiaan kiinteät telapukit telalaatikoiden varastointia varten. Roska-astioiden ja sorvien isojen vaihto-osien paikat sekä kulkutiet maalattiin lattiaan. Roska-astiat myös merkittiin roskien jaottelemiseksi.

Palauteohjelman toteuttaminen vaikutti myös työilmapiirin ja työviihtyvyyden paranemiseen sekä tapaturmien vähenemiseen.

Ei yhteenvetoa.

Toimittaja
PEKKA OKSAMA

Hanketiedot

 • HakijaAK-TEHDAS OY
 • ToteuttajaTampereen teknillinen korkeakoulu
 • Lisätietoja
 • T. LAURI SIHVOLA
  (03) 227 866
 • Toteutusaika
 • 9.5.1991 - 20.5.1992
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2.4.1991
  2 371.45 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 5 197.01 euroa
 • Tulokset valmistuneet 20.5.1992