92002 Kehittämisavustus

Lohjan Paperi Oy:n PK 1:n henkilöstön työn käsitteellisen hallinnan ja hyvinvoinnin lisääminen , hanke päättynyt

15.2.1993

Hankkeen tavoitteena oli paperikone ykkösen henkilöstön työn ja hyvinvoinnin sekä työ- ja tuotantoprosessin kehittäminen siten, että laatutavoitteiden saavuttaminen varmistetaan. Menetelmänä käytettiin muun muassa työn mallintamista eli henkilöstön kanssa analysoitiin tuotteet ja niiden käyttötarkoitukset, raaka-aineet ja niiden ominaisuudet sekä paperikoneprosessi.

Tulosten mukaan henkilöstön tietämys asioista lisääntyi. Henkilöstö oli myös varsin innostunut kehittämishankkeesta ja motivaatiotaso nousi selvästi. Se lisäsi oleellisesti työviihtyvyyttä ja paransi toiminnan laatua.

Toimittaja
PEKKA OKSAMA

Hanketiedot

 • HakijaLOHJAN PAPERI OY
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • EIJA ANTTALAINEN
  (019) 242 01
 • Toteutusaika
 • 1.1.1992 - 1.9.1992
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 23.1.1992
  13 539.13 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 60 715.84 euroa
 • Tulokset valmistuneet 9.2.1998