93006 Kehittämisavustus

Puristamon meluntorjunta

18.6.1993

ABB Strömberg Drives Oy:n puristamossa valmistetaan sähkömoottorin osia. Hankkeen tavoitteena oli laatia puristamon meluntorjuntaohjelma sen muuttaessa uusiin tiloihin.

Projektin alussa mitattiin nykyisen puristamon työntekijöiden melualtistusta ja koneiden äänitehotasoja sekä äänen etenemistä nykyisessä ja uudessa puristamossa. Mittaustietojen perusteella ajettiin AKURI-ohjelmalla tietokonesimulaatioita eri meluntorjuntatoimien vaikutuksesta uuden puristamon melutasoihin. Projektissa asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa muun muassa huolellisella akustoinnilla ja rakennustyöllä. Työntekijöiden melualtistuksen väheneminen on riippuvainen siitä, kuinka paljon koneita koteloidaan.

Toimittaja
PEKKA OKSAMA

Hanketiedot

 • HakijaABB STRÖMBERG DRIVES OY
 • ToteuttajaUudenmaan aluetyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • SATU VORMA
  (09) 564 2484
  (09) 564 2141
 • Toteutusaika
 • 2.2.1993 - 1.6.1993
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 25.1.1993
  2 716.24 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 5 541.8 euroa
 • Tulokset valmistuneet 3.6.1993