96001 Kehittämisavustus

Työpaikan sisäilmaston parantaminen toimistotiloissa

Hankkeen tavoitteena oli selvittää Tuko-konsernin Keravan ja Pitäjänmäen kiinteistöissä havaittujen sisäilmasto-ongelmien aiheuttajat, ongelmien laajuus ja ratkaisuvaihtoehdot. Tarkoituksena oli myös luoda toimintamalli, jolla yritys, työterveyshuolto ja ulkopuolinen asiantuntija voivat yhdessä ratkoa sisäilmastoon liittyviä ongelmia.

Sisäilmastokyselyn mukaan Keravan kiinteistössä valituksia aiheuttivat eniten kuiva ja tunkkainen ilma. Siellä todettiin myös kosteusvaurio, joka korjattiin. Pitäjänmäellä ongelmina olivat kuiva ilma, pölyisyys ja likaisuus. Selvityksen tuloksia käytetään hyväksi ratkaisuvaihtoehtojen etsinnässä. Hankkeen aikana Tuko-konsernin tilanne muuttui yrityskaupoissa kokonaan.

Hanke osoitti, miten tärkeä työterveyshuollon, työsuojelun, henkilöstöryhmien ja kiinteistöhallinnan yhteistoiminta on sisäilmasto-ongelmia ratkottaessa. Työterveysasema voi toimia aloitteentekijänä. Aluksi arvioidaan organisaation omat tutkimus- ja korjausmahdollisuudet. Tarvittaessa tukeudutaan ulkopuoliseen asiantuntijaan.

Sovellettu tutkimus: Lahtinen & Ketola: Työn ja työympäristön kehittämishanke puhelinvaihteessa, Uudenmaan aluetyöterveyslaitos, sisäilmastoryhmä, Helsinki 1993.

Hanketiedot

 • HakijaANTTILA OY
 • ToteuttajaUudenmaan aluetyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • PIRJO ANTTILA
  049-424159
 • Toteutusaika
 • 4.3.1996 - 1.12.1996
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 3.1.1996
  6 727.52 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 17 659.74 euroa
 • Tulokset valmistuneet 21.10.1997