98031 Kehittämisavustus

Ilman epäpuhtauksien ja melun torjunta hammaspyörien koneistuksessa ja lämpökäsittelyssä

Ata Gears Oy:llä on kaksi konepajaa Tampereella ja yksi Ikaalisissa sekä sahaamo ja takomo Pälkäneellä. Tampereen Atalan tehtaalla on myös suurehko hammaspyörien lämpökäsittelylaitos. Hankkeen aikana tehtiin ilman epäpuhtauksiin ja meluun liittyviä mittauksia kaikissa yksiköissä. Tavoitteena oli, että ilman epäpuhtauspitoisuudet eivät torjuntatoimien jälkeen ylitä kymmentä prosenttia haitalliseksi tunnetusta pitoisuudesta, HTP-arvosta. Voimakasta melua aiheuttava purseenpoisto ei myöskään saa lisätä koneistamon meluisuutta.

Torjuntatekniset toimet keskittyivät Atalan tehtaalle. Purseenpoisto päätettiin sijoittaa kahteen äänieristettyyn koppiin, joissa on tehokas ilmanvaihto ja pölyntorjuntatekniikka. Myös työstökoneiden kotelointia pohdittiin työryhmässä. Suunnittelun tuloksena syntyneiden ratkaisujen ja laitemyyjiltä saatujen tarjousten perusteella tilattiin kopit, pölyn- ja öljynerottimet sekä kohdepoistolaitteet.

Atalan tehtaalla epäpuhtauksien ja melun torjumiseksi rakennetuissa kopeissa suurin mitattu metallipölypitoisuus jäi alle 10 prosenttiin HTP-arvosta. Myös öljysumupitoisuudet olivat pieniä. Melun vaimentamisessa ei aivan päästy tavoitteisiin. Hallissa purseenpoistokoppien lähellä työskentelevät olivat tyytyväisiä koppien äänieristykseen. Kopeissa työskentelevien purseenpoistajien melualtistus oli kuitenkin lähes sama kuin entisessä työpisteessä.

Hanketiedot

 • HakijaATA GEARS OY
 • ToteuttajaTampereen aluetyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • HANNU VILJANEN
  (03) 287 0111
 • Toteutusaika
 • 1.2.1998 - 1.6.1999
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 26.1.1998
  8 409.4 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 17 311.59 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.8.1999