98241 Stipendi

Miten työttömän sosiaalisen toimintaympäristön tilanne on yhteydessä hänen kokemaansa työn merkitykseen? -tutkimus

Työn tavoitteena oli selvittää Työhön-ohjelmaan osallistuneiden työttömien työllistymistä, siihen yhteydessä olevia taustatekijöitä sekä sosiaalisten tekijöiden yhteyttä työn merkitykseen ja työllistymiseen. Tutkimukseen osallistui Turun työvoimapiirin alueelta runsas 1200 työtöntä. Tutkimuksen mukaan Työhön-ohjelma ei edistänyt koeryhmän työllistymistä mitattuna työpaikan saamisella. Taustatekijöistä parhaiten työllistymistä selitti ammattikoulutuksen taso. Sosiaalisista tekijöistä parhaiten työllistymistä selitti kokemus lähipiirin työnhaulle antamasta suuresta merkityksestä, joka oli yhteydessä myös työttömän itse työlle antamaan merkitykseen. Muista tutkituista muuttujista työllistymistä selittivät hyvin työnhakuaktiivisuus sekä ikä ja työttömyysturvan laatu.

Lisensiaattityö: Kuuskorpi Taina: Sosiaalisen ympäristön yhteys työllistymiseen ja työn merkitykseen, Turun yliopisto, psykologian laitos, 1999. 39 s.

Hanketiedot

 • HakijaKUUSKORPI TAINA
 • ToteuttajaKUUSKORPI TAINA
 • Lisätietoja
 • TAINA KUUSKORPI
  040-5956060
 • Toteutusaika
 • 1998-06-09 00:00:00.0 - 1998-12-01 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 1998-06-08 00:00:00.0
  3094.66 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 4322.43 euroa
 • Tulokset valmistuneet 1999-04-12 00:00:00.0