98476 Kehittämisavustus

Suodatinkangaskutomon melun ja tärinän vaimentaminen

Hankkeessa tutkittiin suodatinkangaskutomon melua ja tärinää. Tavoitteena oli alentaa suodatinkangaskutomon yleismelutaso alle 90 dB(A) tason sekä laskea kutomokoneiden melu- ja tärinäemissiota, erityisesti vaimentaa lattiaan johtuvaa tärinää. Lisäksi suunniteltiin reunankäsittelykoneen ääneneristysratkaisua.


Hanke sai alkunsa, kun SK-kutomo siirrettiin uuteen kapeaan tilaan, joka koettiin meluisammaksi kuin vanha avarampi tila. Meluntorjunnassa päädyttiin siihen, että tila akustoidaan. Työssä käytettiin akustista tietokonemallintamista.


Akustoinnin myötä saavutettiin 0-8 dB yleismelun lasku. Keskiarvo oli 4-5 dB eli ennusteen mukainen. Jälkikaiunta-aika laski 2,17 sekunnista 1,05 sekuntiin. Lopputulos oli jopa parempi kuin suositeltava arvo.


Tuotannon melutaso ei laskenut mittausten mukaan, mikä johtui varmasti koneiden erilaisesta käyttötilanteesta. Toimiston melutasot laskivat 3-8 dB akustoinnin ja seinän tiivistyksen yhteisvaikutuksen seurauksena.

Kutomokoneen neljän jalan alle asennettiin tärinäeristimet. Mittausten mukaan luonnonkumivaimentimilla päästiin 15-19 dB alhaisempaan lattian tärinään. Vaimennus vastaa värähtelyenergian laskua 96-98 prosentilla. Tätä parempia vaimennuksia ei yleensä ole saavutettu.

Reunankäsittelykone koteloitiin ulkopuolelta ja verhoiltiin sisäpuolelta ääntä eristävällä materiaalilla sekä muun muassa tiivistettiin liukuovet. Mittausten mukaan melu alentui 10-25 desiibeliä.

Hanketiedot

 • HakijaTamfelt Oyj
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • JUHA ANTTILA
  (03) 363 9650
 • Toteutusaika
 • 23.11.1998 - 1.6.1999
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 18.12.1998
  6 693.88 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 13 387.76 euroa
 • Tulokset valmistuneet 15.6.1999