99374 Stipendi

Työuupumuksen ehkäisy ja hoito -aineistohanke

Aineistossa käsitellään burnout-ilmiötä moniulotteisena ilmiönä pohjautuen tutkimustietoon. Burnout-ilmiötä ei tarkastella sairautena, jota hoidetaan mielialalääkkeillä ja sairauspoissaoloilla vaan kontekstuaalisena, ihmisen ja työn yhteensopivuuteen liittyvänä ilmiönä.

Aineisto on tarkoitettu niille, jotka painiskelevat työuupumusongelman kanssa joko henkilökohtaisesti, auttajan roolissa tai toimijoina eri organisaatiotasoilla.

Aineisto pohjautuu Antti Aron omaan työhön liittyviin kehittelyihin ja burnout-aiheen tutkijoiden Maslachin, Leiterin ja Schaufelin tutkimuksiin. Aineistossa käsitellään ilmiötä havainnollisesti ja monipuolisesti edeten aktiivisiin ennaltaehkäisytoimiin ja tarkastellaan myös kliinistä burnoutin aktiivista hoitoa.

Aineistosta valmistui helmikuussa 2001 julkaisu "On niin kiire, ettei ehdi tehdä mitään". Lause ja sitä seuraava huokaus ovat varmasti tuttuja monelle. Vuoden psykologiksi 1999 nimitetty Antti Aro selvittää kirjassaan, mistä burnoutissa on kysymys ja mitä tällä paljon käytetyllä termillä tarkoitetaan. Burnout käsitetään usein vain yksittäisen ihmisen ongelmaksi, mutta todellisuudessa se viestittää paljon laajemmin koko työyhteisön tai organisaation ongelmista. Kirjassaan Aro haluaa korjata virheellisiä käsityksiä työuupumuksesta ja antaa työkaluja burnoutin ennaltaehkäisemiseen ja sen hoitamiseen. Teos tarjoaa hyödyllistä tietoa burnoutista kärsiville, heidän auttajilleen sekä työhyvinvoinnin ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille.

Julkaisu

Antti Aro, On niin kiire, ettei ehdi tehdä mitään, Oy Edita Ab, Helsinki, ISBN 951-37-3299-1, tuotenro 37-3299-1, 113 sivua, nidottu.

Hanketiedot

 • HakijaAro Antti
 • Lisätietoja
 • Antti Aro
  050-3508627
  (09) 5423 6033
 • Toteutusaika
 • 1.1.2000 - 1.4.2000
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.11.1999
  7 030.26 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 14 247.2 euroa
 • Tulokset valmistuneet 6.4.2000