99386 Kehittämisavustus

Tuotanto- ja tilamuutosten vaikutukset ja hallinta työympäristössä

s

Hankkeen vastuuhenkilö
HANNU VILJANEN

23.7.2002

ATA Gears Oy valmistaa kartiohammaspyöräpareja. Tehtaan tuotteita ovat laiva- ja teollisuusvaihteiden pyörät sekä ajoneuvojen hammaspyörät. Yhtiö laajensi tuotevalikoimaansa ja investoi uusiin tiloihin ja koneisiin vuosina 1997–1999. Toiminnan kehittäminen on jatkunut, ja sen myötä on muun muassa tiloja muokattu uusiin tarkoituksiin.Yritys ja aluetyöterveyslaitos ovat tehneet yhteistyötä jo aikaisemmin (Ilman epäpuhtauksien ja melun torjunta hammaspyörien valmistuksessa, Työsuojelurahaston hanke 98031). Uuden hankkeen tavoitteena oli jatkuvasti kehittyvän tuotantoprosessin ja työympäristön asettamien vaatimusten yhteensovittaminen ATA Gearsin tehtailla. Huomiota kiinnitettiin myös terveyshaittojen ennaltaehkäisyyn.Hankkeen aikana toteutettiin ATA Gearsin tehtailla työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta parantavia teknisiä muutoksia. Tuotantotekniikkaa ja työympäristöä kehitettiin rinnakkain. Kehitystyö edellytti yhtiöltä nytkin huomattavaa investoimista koneisiin ja laitteisiin. Tärkeimmät toimenpiteet olivat:– Atalan tehtaan lämpökäsittelyn ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen ja sisäilmamittaukset (sekoittava ilmanvaihto)

– Lämpökäsittelyn ympäristöpäästöjen arviointi ja vähentäminen (öljysumuerottimen asentaminen karkaisu-uunille)

– Emulsiosumuerottimen (neliportainen suodatus) asentaminen Atalan tehtaan karusellisorville ja koneistuskeskukselle

– Atalan tehtaan kakkoshallin ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen; purseenpoistopaikan ja kuulasingon pölyerottimen sekä kohdepoistojärjestelmällä varustetun kastoaltaan asentaminen (liuotinhöyryjen ja pölyn torjunta)

– Äänitaso- ja melualtistusmittaukset; melun vähentäminen (melua aiheuttavien koneiden ja toimenpiteiden keskittäminen)

– Emulsiosumuerottimen asentaminen Lukinkadun tehtaan hioma- ja kiilaurakoneille (neliportainen suodatus).Projekti osoitti, että tuotannon laajentuessa ja tuotantoprosessien muuttuessa työympäristön kehittäminen on luontevaa ja taloudellista. Vähemmän epäpuhtauksia ja melua synnyttävien työ- ja tuotantomenetelmien käyttöönotto onnistuu parhaiten silloin, kun uusi menetelmä ei vaikeuta työn tekemistä, ei heikennä tuotteen laatua eikä lisää merkittävästi tuotantokustannuksia. Konekantaa uusittaessa ja koneita käyttöönotettaessa on myös varmistettava, että työterveys ja -turvallisuus otetaan huomioon henkilökuntaa opastettaessa. Yrityksen työsuojeluorganisaation ja tuotannon välinen hyvä yhteistyö sekä kaikkien osapuolten myönteinen asennoituminen tukivat hankkeen onnistumista ATA Gears Oy:n tehtailla.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo

Hanketiedot

 • HakijaATA GEARS OY
 • ToteuttajaTampereen aluetyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • HANNU VILJANEN
  (03) 287 0111
 • Toteutusaika
 • - 1.9.2001
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 21.12.1999
  5 045.64 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 14 807.27 euroa
 • Tulokset valmistuneet 12.2.2002