Viestit ja väliraportit

Hyvä hankkeen vastuuhenkilö

Oma.tsr.fi -järjestelmän kautta pidät yhteyttä hankkeesi yhteyshenkilöön. Kirjaudut järjestelmään omilla tunnuksillasi. Viestiketjut tallentuvat vain sinun ja rahaston henkilöstön nähtäviksi.

Kirjoita tätä kautta väliraportit, joissa kerrot keskeiset hankkeen aikana tehdyt toimet, etenemisen ja mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta.

Tiivis raportti kirjoitetaan järjestelmässä valmiiksi annettujen otsikoiden mukaisesti.

Erillistä talouden väliraporttia ei tarvita. Hankkeen toteutunut talous raportoidaan loppuraportoinnin yhteydessä.

Työsuojelurahaston nettisivuilla julkaistussa tiedotteessa on kerrottu järjestelmäuudistuksesta johtuvista muutoksista.