Yhdessä etä- ja hybridityössä! Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen.

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa sosiaalisesta hyvinvoinnista työelämässä: työyksinäisyydestä etä- ja hybridityön kontekstissa. Tutkimus pohjautuu tilastolliseen pitkittäisaineistoon sekä kerättävään haastatteluaineistoon. Työyksinäisyys on riski niin yksilöille kuin työyhteisöillekin, ja yksinäisyyden kokemukset ovat voimistuneet pandemian kuluessa. Hankkeessa kehitetään työyksinäisyyttä ennaltaehkäisevää ja korjaavaa kehittämismallia kolmen organisaation kanssa.