Yhdessä etä- ja hybridityössä! Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen.

Hanketiedot

Hankenumero
210321

Hakija
Vaasan Yliopisto

Toteuttaja
Vaasan Yliopisto

Lisätietoja
Liisa Mäkelä
liisa.makela@uwasa.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.1.2023

Työsuojelurahaston päätös
9.11.2021
90 000 euroa

Kokonaiskustannukset
141 152 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa sosiaalisesta hyvinvoinnista työelämässä: työyksinäisyydestä etä- ja hybridityön kontekstissa. Tutkimus pohjautuu tilastolliseen pitkittäisaineistoon sekä kerättävään haastatteluaineistoon. Työyksinäisyys on riski niin yksilöille kuin työyhteisöillekin, ja yksinäisyyden kokemukset ovat voimistuneet pandemian kuluessa. Hankkeessa kehitetään työyksinäisyyttä ennaltaehkäisevää ja korjaavaa kehittämismallia kolmen organisaation kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Liisa Mäkelä