Hoitotyökin on aivotyötä
Työhyvinvointi | 16.5.2018

Hoitotyökin on aivotyötä

Nykyajan hoitotyö on korostuneesti aivotyötä, jossa painottuvat työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset hoitotyön erityisvaatimusten lisäksi.

Tämä selvisi Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishankkeessa, jossa ulkopuolista asiantuntija-apua antoi joukko Työterveyslaitoksen tutkijoita erikoistutkija Virpi Kalakosken johdolla.

Menetelmänä sovellettiin Työterveyslaitoksessa kehitettyä Aivotyö toimivaksi -mallia. Sitä ei ollut aiemmin käytetty terveydenhuolto-alalla, mutta projektissa sitä muokattiin onnistuneesti hoitotyöhön sopivaksi.

Tuloksissa nousi esiin, että työssä korostuvat monet tiedonkäsittelyn osa-alueet: lukeminen, kirjoittaminen, ongelmien ratkaiseminen, muistaminen ja keskittyminen. Kognitiivinen kuorma kasvaa puhehälyssä, ristiriitaisten ohjeiden varassa sekä pitäen silmällä ja muistissa useita asioita yhtä aikaa. Keskeytykset vielä lisäävät kuormaa.

Yllättäen kognitiivisten vaatimusten laajuus ja useiden osa-alueiden päivittäisyys ja kuormittavuus olivat yleisempiä hoitotyössä kuin hallintotyössä toimistossa.

Työn sirpaloituminen nousi esiin keskeisenä kuormittavana taustaolosuhteena, joka vaatii jatkuvaa huomion uudelleen suuntaamista ja muistin päivittämistä.

Kehittämishanke osoitti, että hoitotyössä voi parantaa kognitiivista ergonomiaa, sujuvoittaa työtä ja parantaa työhyvinvointia. Aivotyöpajoissa sovitut uudet pelisäännöt ja toimintatavat otettiin heti käyttöön.

Esimerkiksi potilaan hoidon tehtäväketjun sujuvoittaminen tarkoittaa, että vähennetään tarvetta palata saman potilaan asiaan, vähennetään siirtymiä pois meneillään olevasta tehtävästä ja pyritään viemään osatehtävä saman tien loppuun.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Vastauksia kpl