Työsuojelurahaston rekisterien tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on laadittu henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n mukaisesti ja sivustolla olevien tietojen käyttöoikeudet tekijänoikeuslain pohjalta.

Laatimispäivä: 24.5.2018

Päivitetty: 19.1.2021

1. Rekisterinpitäjä

Työsuojelurahasto

Kaisaniemenkatu 1C A

00100 Helsinki

Y-tunnus 0305726-4

Puhelin: 09 6803 3311

Etusivu

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Kenneth Johansson

Viestintäasiantuntija Päivi-Maria Isokääntä (internet-sivut ja uutiskirjeet)

Assistentti Kati Luoto (oma.tsr.fi -järjestelmä)

3. Rekisterin nimi

Työsuojelurahaston internet-palvelu, uutiskirjeet ja oma.tsr.fi -järjestelmä

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työsuojelurahasto vastaanottaa henkilötietoja rahoitushakemusten tekijöiltä, hankkeisiin osallistuvilta henkilöiltä sekä hakemuksia arvioivilta asiantuntijoilta. Rahaston henkilökunta käsittelee henkilötietoja vain työtehtäviensä oikeuttamassa laajuudessa. Henkilötietoja käytetään hankkeiden rahoittamiseen, valvomiseen ja yhteydenpitoon liittyvissä tehtävissä.

Henkilötiedot tallentuvat oma.tsr.fi -järjestelmään, jossa haetaan rahoitusta, käsitellään hakemuksia ja valvotaan ja raportoidaan hankkeita.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa. Mahdollisten alihankkijoiden kanssa tehdään kirjalliset sopimukset henkilötietojen luottamuksellisuudesta.

Työsuojelurahasto lähettää uutiskirjeitä, joissa kerrotaan Tiedon silta -verkkolehdessä julkaistuista rahaston rahoittamista hankkeista sekä rahaston järjestämistä tilaisuuksista. Uutiskirjeet lähetetään Työsuojelurahaston uutiskirjeiden tilaajille. Tiedon silta -verkkolehti on osa www.tsr.fi -sivustoa.

Työsuojelurahaston järjestämien webinaarien ja tilaisuuksien osallistujien yhteystiedot, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero, kerätään ilmoittautumisen yhteydessä tilaisuuden järjestämisen mahdollistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rahoitusta hakeneen ja saaneen hakijan, asiantuntijalausunnon antajan, hallituksen ja valtuuston jäsenen titteli, nimi, henkilötunnus, organisaatio, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Uutiskirjeen tilaajan nimi ja sähköpostiosoite.

Työsuojelurahaston tilaisuuksiin ilmoittaudutaan Eventilla-järjestelmässä. Tilaisuuksiin ilmoittautumisen yhteydessä osallistujista kerätään seuraavat pakolliset tiedot: nimi, sähköpostiosoite ja puhelin. Vapaaehtoisia kenttiä voivat olla mm. titteli, organisaatio, osoite ja erikoisruokavalio. Tilaisuuksiin liittyvät ilmoittautumistiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työsuojelurahaston

  • oma.tsr.fi:n hanke- ja henkilötiedot
  • sidosryhmärekisteri
  • tilaisuuksiin ilmoittautuneiden tiedot kertaluonteisesti
  • uutiskirjeiden tilaajat

7. Hyväksyttyjen hankkeiden julkaistavat tiedot

Työsuojelurahasto tiedottaa hyväksytyistä hankkeista rahaston nettisivuilla. Hyväksytyistä hankkeista julkaistaan seuraavat tiedot: hankkeen tiivistelmä, nimi, hakijaorganisaatio, toteuttajaorganisaatio, vastuuhenkilön nimi ja sähköpostiosoite, toteutusaika, myönnetty summa ja kokonaiskustannukset. Hankkeen päätyttyä rahaston nettisivuilla julkaistaan lisäksi hanketiedote ja loppuraportti.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä kaupallisissa markkinointitarkoituksissa.

Hakemuksessa olevia tietoja käytetään rahaston käsittelyprosessissa.

9. Henkilötietojen siirtäminen kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Henkilötietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Kirjautumalla omilla käyttäjätunnuksillaan oma.tsr.fi -järjestelmään rekisteröity pääsee tarkastamaan ja päivittämään henkilötietonsa.

Työsuojelurahaston uutiskirjeen tilaaja voi perua uutiskirjeen lopussa olevasta kohdasta: ”Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä”.