Ilmastonmuutoksen haittojen nitistäjä

Tiina Ikäheimo kirjoitti tauluun vastauksen kysymykseen ”Mikä suomalaisessa työelämässä on parasta?”

Työsuojelurahaston toiminta | 22.3.2021

Ilmastonmuutoksen haittojen nitistäjä

Teksti: Sami Turunen

Kuva: Timo Heikkala

Tiedon silta -verkkolehden sarjassa esitellään Työsuojelurahaston tieteellisen asiantuntijaryhmän jäsenet. Sarjan kuudes haastateltava on filosofian tohtori ja dosentti Tiina Ikäheimo Oulun yliopistosta.

Tiina Ikäheimon asiantuntijuus liittyy kansanterveystieteeseen, tarkemmin ympäristöterveyteen ja työterveyteen.

”Pääroolissa on ympäristöolosuhteiden, lähinnä lämpötilojen yhteys ihmisen toimintakykyyn ja terveyteen. Olen ollut aiemmin kehittämässä myös työpaikkojen kylmäriskien arviointia ja kylmänhallinnan menetelmiä Työterveyslaitoksella”, hän kertoo.

Lisäksi Ikäheimo on perehtynyt liikuntaterveyteen ja tutkinut fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja terveyden yhteyttä. Ja Oulussa kun ollaan, tutkimukseen liittyy usein pohjoisen ihmisten terveyden näkökulma. Työtä tehdään myös Maailman terveysjärjestö WHO:n yhteistyökeskuksena, teemana globaali muutos, ympäristö ja kansanterveys.

Ikäheimon työhön ui yhä enemmän myös ilmastonmuutoksen vaikutus.

”Se on laaja-alainen kysymys, joka ei koske vain ulkotyöntekijöitä, vaan työelämää sen kaikilla eri tasoilla. Keskeistä on, miten pystytään hillitsemään ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia, ja toisaalta miten niihin voidaan sopeutua. Ihmisten psyykkinen ja fyysinen terveys voi muuttua paljon ilmastonmuutoksen takia, ellei sen vaikutuksia huomioida.”

Työ Oulun yliopistossa on tutkimuksen lisäksi myös opettamista.

”Meillä on hyvin motivoituneita opiskelijoita, tulevia lääkäreitä. Vahvassa roolissa meillä ovat opettamisen uudet tavat ja digitaalinen oppiminen.”

3 kysymystä tieteen asiantuntijalle

 

1. Mikä sai sinut lähtemään mukaan ryhmään?

Voin ja haluan antaa omaa asiantuntijuuttani ryhmän käyttöön. Ryhmässä näkee tietysti työelämän tutkimuksen kehityksen ja pääsemme aivan uusimpien kärkihankkeiden äärelle.

2. Mikä rooli tällaisella asiantuntijaryhmällä on hakemusten arvioinnissa?

Työskentely ryhmässä on etuoikeus. Meillä on yhteinen kiinnostus ja osaaminen työterveyden tutkimuksesta, mutta myös erillistä, toisiaan täydentävää osaamista. Sellaisena kokonaisuutena autamme hakemusten arvioinnissa.

3. Mitä ovat omat kiinnostuksen kohteesi työelämän tutkimisessa ja kehittämisessä?

Erilaiset tekijät, jotka liittyvät suomalaisen työelämän kestävään kehittymiseen, mukana keskeisesti ilmastonmuutoksen vaikutukset – mitkä ovat keinot, joilla organisaatiot ja työntekijät sopeutuvat ja hallitsevat niitä vaikutuksia? Sitä pitää tehdä monialaisesti sekä organisaatioiden, työyhteisöjen ja työntekijöiden toimesta.

Ekstrakysymys: Mikä ihmisessä on kiehtovinta?

Ihminen on mielenkiintoinen, psykofyysinen kokonaisuus, jota pitää katsoa kokonaisvaltaisesti. Pitää huomioida yksilö sekä fyysinen ja sosiaalinen ympäristö – millaiset tekijät vaikuttavat sekä ihmisen käyttäytymiseen että fysiologiaan ja miten näiden yhteisvaikutus muokkaa toimintakykyä ja terveyttä.

 

Mitä mieltä olit artikkelista?

Vastauksia kpl