Kivistö-Rahnasto2

Jouni Kivistö-Rahnasto kirjoitti tauluun vastauksen kysymykseen ”Mikä suomalaisessa työelämässä on parasta?

Työsuojelurahaston toiminta | 9.3.2021

Käytännönläheinen työelämäinsinööri

Teksti: Sami Turunen

Kuva: Sami Turunen

Tiedon silta -verkkolehden sarjassa esitellään Työsuojelurahaston tieteellisen asiantuntijaryhmän jäsenet. Sarjan neljäs haastateltava on professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tampereen yliopistolta.

Professori Jouni Kivistö-Rahnaston tutkimus- ja opetusalaa ovat muun muassa turvallisuustekniikka ja riskienhallinta sekä elinikäisen oppimisen edistäminen.

”Viime aikoina kohteena on ollut myös turvallisuuden johtaminen – se, miten turvallisuutta johdetaan organisaatioiden muun johtamisen ohessa. Minua kiinnostaa se, miten turvallisuuteen liittyvää tietoa organisaatioissa syntyy, mihin tieto päätyy ja käytetäänkö sitä hyvään suunnitteluun”, Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella työskentelevä Kivistö-Rahnasto kertoo.

Tutkimusta ja opetusta tehdään yhdessä työelämän eri toimijoiden kanssa, joita on runsaasti niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tampereen yliopistolla on aina ollut tiiviit työelämäsuhteet, ja siitä Kivistö-Rahnasto on erityisen mielissään.

”Parasta työssä on, kun uutta tietoa pääsee soveltamaan. Löydökset ja oivallukset ovat myös välittömästi hankkeissa mukana olevien organisaatioiden käytössä. On hienoa nähdä, millainen vaikutus yliopistolla ja opiskelijoilla on yhteiskuntaan ja työelämään”, parisataa diplomityötä ohjannut professori sanoo.

Kivistö-Rahnasto on Tampereen yliopiston oma kasvatti. Diplomi-insinööriksi valmistumisen ja väitöskirjan jälkeen hän on hankkinut työkokemusta vuoroin muun muassa VTT:ltä ja yliopistolta, ja Hervannan kampuksella hän on työskennellyt vuodesta 2004.

”Yliopisto on mahtava paikka. Täällä tehdään merkittäviä asioita innokkaan ja lahjakkaan porukan kanssa. Myös omaa työtä voi rakentaa näköisekseen.”

3 kysymystä tieteen asiantuntijalle

 

1. Mikä sai sinut lähtemään mukaan tieteelliseen asiantuntijaryhmään?

Tutkimustoimintaan kuuluu aina tietty vastavuoroisuus ja velvollisuus arvioida ja auttaa tutkimusyhteisöä. Ryhmässä näkee myös sen, mitä asioita tällä hetkellä eri tutkimuspaikoissa pidetään tärkeinä. Tämä on palvelutehtävä.

2. Mikä rooli tällaisella ryhmällä on mielestäsi hakemusten arvioinnissa?

Koska tämä on asiantuntijaryhmä, sen täytyy katsoa tieteellistä ja käytännöllistä merkittävyyttä ja tutkimuksen uskottavuutta. Ryhmän kautta pystyy myös ohjaamaan ja antamaan lisää tietoa, jos tutkimushankkeissa on selkeitä sokeita kohtia.

3. Mitä ovat omat kiinnostuksen kohteesi työelämän tutkimisessa ja kehittämisessä?

Ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön kohdistuvien uhkien ja haittojen tunnistaminen ja ymmärtäminen. Sitten luontaisena insinöörilähestymisenä on se, miten näihin voidaan vastata sekä lieventää ja hallita niiden seurauksia.

Ekstra: Millaisia riskejä omaan arkeesi kuuluu?

Jos tilastoja katsotaan, suurimmat riskini ovat kaatumisissa ja liikkumisessa. Nyt korona-aikaan kaikissa yhteisöissä on myös jaksamiseen ja etätyön ergonomiaan liittyviä riskejä.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Vastauksia kpl

Lue myös

Johtaminen |
  • Saa kehua! Kannustava puhe sitouttaa nuoria työhön
  • Työsuojelurahaston toiminta |
  • Pohjoisten alueiden spesialisti
  • Työturvallisuus |
  • Ammatillisten opettajien turvallisuuskoulutuksen pitää vastata tarpeeseen
  • Työsuojelurahaston toiminta |
  • Ilmastonmuutoksen haittojen nitistäjä
  • Työsuojelurahaston toiminta |
  • Rohkeiden kokeilujen kannattaja