Timo Aarrevaara

Timo Aarrevaara kirjoitti tauluun vastauksen kysymykseen ”Mikä suomalaisessa työelämässä on parasta?”

Työsuojelurahaston toiminta | 6.4.2021

Pohjoisten alueiden spesialisti

Teksti: Sami Turunen

Kuva: Kaisa Sirén

Tiedon silta -verkkolehden sarjassa esitellään Työsuojelurahaston tieteellisen asiantuntijaryhmän jäsenet. Sarjan seitsemäs haastateltava on Lapin yliopiston professori Timo Aarrevaara.

Timo Aarrevaaran alana on hallintotiede, erityisesti julkinen johtaminen. Lapin yliopiston professori kuitenkin muistuttaa, että hallintoa sinänsä ei voi tutkia, vaan sitä pitää lähestyä jostain näkökulmasta, kuten työn kautta.

Työsuojelurahaston kaltaiset organisaatiot ovat tärkeitä työelämän tutkimuksen kannalta.

”Yliopistojen mahdollisuudet uusien avausten tekemiseen ovat rajalliset. Säätiöillä ja rahastoilla on ihan keskeinen osuus uusien tutkimusteemojen löytämisessä.”

Aarrevaara kaipaa dynaamisuutta moneen paikkaan.

”Tutkimusyhteisössä vastuunkantoa on paljon, mutta dynamiikkaa liian vähän. Yliopistoissa rakennetaan urapolkuja tiiviiksi putkiksi, mutta tiedon ja ihmisten pitäisi liikkua enemmän yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä. Viisaus ei asu yhdessä paikassa.”

Aarrevaaran tutkimusryhmä tutkii työn ja ammattien muutosta erityisesti pohjoisen yhteiskunnissa. Siihen liittyy yli 20 maan kattavan, akateemista työtä tutkivan tietokannan ylläpito.

”Se on mahdollista, koska Suomi on luotettava maa, jossa on sekä osaamista tietokantojen ylläpitoon että lainsäädäntö kunnossa tietosuojan osalta. ”

Lapin yliopisto on tiedeyhteisö, jolla on aivan erityinen asema tiedemaailmassa. Siellä tehdään tutkimusta, joka kiinnittyy arktisiin yhteisöihin ja harvaan asuttujen alueiden olosuhteisiin.

”Se tieto kiinnostaa universaalisti. Yliopistomme profiili on Suomen korkeakoulukentässä ehkä pieni, mutta maailmalla kokoaan tunnetumpi.”

3 kysymystä tieteen asiantuntijalle

1. Mikä sai sinut lähtemään mukaan ryhmään?

Mahdollisuus saada uutta näkökulmaa työelämään ja kuulla perusteluja näkemyksiä siitä, mitä työn tutkimuksessa pidetään tärkeänä. Se on suuri mahdollisuus, joka kannatti ottaa nöyrästi vastaan.

2. Mikä rooli tällaisella asiantuntijaryhmällä on hakemusten arvioinnissa?

Ryhmässä on kattavasti osaamista niin tieteenaloittain, tutkimusmenetelmittäin kuin kokemuspohjaisesti. Siitä vahvuudesta kannattaa pitää kiinni.

3. Mitä ovat omat kiinnostuksen kohteesi työelämän tutkimisessa ja kehittämisessä?

Se on tietenkin professioiden kehittyminen ja muuttuminen ja sitä myöten se, mitä työllä ymmärretään. Käsite on jatkuvassa muutoksessa. Siihen liittyy myös se, mihin vastuut kiinnittyvät, eli mikä on työminän ja toimijan identiteetin ero.

Ekstra: Mikä tieteen ja yliopistojen maailmassa sinua kiehtoo?

Se, että asiat eivät ikinä tule valmiiksi, kun tieto kumuloituu: joku keksii jotain, joku vie sen pidemmälle… toinen tekee ja toinen hyötyy. Siinä ollaan ihmiskunnan ytimessä, ja yliopistot ovat tarpeellinen, tuhatvuotinen laitos. Toinen hienous on se, että asioita ei aina tarvitse testata ihmisillä, vaan niitä voi testata ajatuksilla.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Vastauksia kpl

Lue myös

Johtaminen |
  • Saa kehua! Kannustava puhe sitouttaa nuoria työhön
  • Työturvallisuus |
  • Ammatillisten opettajien turvallisuuskoulutuksen pitää vastata tarpeeseen
  • Työsuojelurahaston toiminta |
  • Ilmastonmuutoksen haittojen nitistäjä
  • Työsuojelurahaston toiminta |
  • Rohkeiden kokeilujen kannattaja
  • Työsuojelurahaston toiminta |
  • Käytännönläheinen työelämäinsinööri