Turvallisuuden takuumies

Kimmo Peltonen kirjoitti tauluun vastauksen kysymykseen ”Mikä suomalaisessa työelämässä on parasta?”

Työsuojelurahaston toiminta | 15.2.2021

Turvallisuuden takuumies

Teksti: Sami Turunen

Kuva: Sami Turunen

Tiedon silta -verkkolehden sarjassa esitellään Työsuojelurahaston tieteellisen asiantuntijaryhmän jäsenet. Ensimmäinen haastateltava on asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, dosentti Kimmo Peltonen, joka työskentelee Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin pääjohtajana.

”Nykyisessä tehtävässä keskeistä ovat työelämän yleiset haasteet ja kehittäminen laaja-alaisesti. Minua kiinnostaa työelämän hurja muutostahti, työelämätaidot sekä uusien sukupolvien odotukset työelämältä. Otan paljon kantaa myös työelämän tutkimukseen yleisellä tasolla”, Peltonen sanoo.

Ennen Tukesia Peltonen on työskennellyt muun muassa Työterveyslaitoksella, jossa hänelle kuuluivat erityisesti kemikaalien haitalliset vaikutukset.

Lisäksi hänen asiantuntijuuteensa kuuluu riskienarviointi ja vaarojen tunnistus, ja hänellä on taustaa myös elintarviketurvallisuuden puolelta sekä monista esimiestehtävistä.

Tukesissa työskentelee yli 250 ihmistä. Heistä Helsingin Pasilassa on noin 170, loput Tampereella ja Rovaniemellä. Henkilökunnasta yli 75 prosentilla on akateeminen loppututkinto.

”Tukes on turvallisuuden monitoimitavaratalo, jonne kuuluu kaikkea ilotulitteista kovan luokan myrkkyihin. Teemme turvallisuuteen liittyviä asioita monesta näkökulmasta, aina teollisuuslaitoksista kuluttajatuoteturvallisuuteen.”

3 kysymystä tieteen asiantuntijalle

1. Mikä sai sinut lähtemään mukaan tähän ryhmään?

Jo silloin kun olin itse asiantuntijaroolissa, sain paljon Työsuojelurahaston tutkimusrahoitusta. Järjestelmä muodostui minulle läheiseksi, ja koen, että nyt on takaisinmaksun aika – tämä on siihen hyvä tapa. Olen tehnyt määrärahahakemusten arviointia myös kansainvälisesti. Tämä on mielekäs tapa pysyä kiinni siinä, missä työelämän tutkimuksessa mennään – jos aiheeseen on laaja-alaista kiinnostusta, ei tätä parempaa paikkaa olekaan.

2. Mikä rooli tällaisella asiantuntijaryhmällä on hakemusten arvioinnissa?

Työsuojelurahaston toiminnan kannalta hakemuksia ruotiva asiantuntijaraati on tärkeä, koska rahaston omat resurssit ovat aika pienet ja henkilöstöä vähän. Ilman tällaista ryhmää voimavarat eivät riitä. Ulkoinen arviointi ja keskustelu hakemuksista on koettu hyväksi toimintatavaksi.

3. Mitkä ovat omat kiinnostuksen kohteesi työelämän tutkimisessa ja kehittämisessä?

Kyllä ne taustani takia ovat vahvasti terveydelle haitalliset asiat, mutta yhä enenevässä määrin myös yleiset työelämän kysymykset: uusien työ- ja apuvälineiden tulo työn tekemiseen, teknologian kehitys, keinotodellisuus… tämä yleinen kehitys on se draiveri, joka ajaa kiinnostusta eteenpäin.

Ekstrakysymys: Mikä on suurin oma työturvallisuusriskisi?

Se liittyy itsensä johtamiseen. Työtä on niin paljon kuin haluaa tehdä, ja kun kaikki kiinnostaa, on osattava hallita omaa ajankäyttöään. Tässä tehtävässä ei koskaan olla tilanteessa, että ”työt on tehty”. Olen siitä onnellisessa asemassa, että olen aina saanut tehdä asioita, joita haluan ja jotka kiinnostavat vahvasti.

Tieteellinen asiantuntijaryhmä

Työsuojelurahaston tieteelliseen asiantuntijaryhmään kuuluu 12 jäsentä. Ryhmän toimikausi on neljä vuotta, ja puolet sen jäsenistä vaihtuu kahden vuoden välein. Ryhmän keskeisenä tehtävänä on arvioida laajat ja monitieteelliset tutkimusmäärärahahakemukset.

Työryhmän jäsenet perehtyvät hakemuksiin ennakkoon ja tekevät niistä omat havaintonsa. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja käy läpi hakemusten vahvuudet, puutteet ja kehittämisen kohteet.

Työryhmä antaa ehdotuksia ulkopuolisista lausujista, joilta pyydetään kirjallinen arvio hakemuksesta. Lausuja voi myös suosittaa hakemuksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Päätökset myönnettävistä määrärahoista tekee Työsuojelurahaston hallitus.

Ryhmän jäsenet ovat kokeneita tutkijoita, tieteentekijäitä ja työelämän asiantuntijoita. Tarvittaessa ryhmän jäsen jäävää itsensä, jos hakemuksessa on mukana hänelle liian läheisiä hakijoita.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Vastauksia kpl