Työ voi loppua myös arvostavasti

Oulun Stockmannin Voimaohjelma on henkilöstöä osallistava tapa toteuttaa muutosturvaa.

Työhyvinvointi | 21.12.2015

Työ voi loppua myös arvostavasti

Teksti: Vesa Keinonen

Kuva: Rami Marjamäki

Stockmannin Oulun tavaratalon henkilökunta sai viime huhtikuussa kokea jääkylmän suihkun. Kaikille kerrottiin, että koko tavaratalo suljetaan alkuvuodesta 2017.  Käyttöön otetulla Voimaohjelmalla henkilöstölle haetaan nyt uusia urapolkuja.

Vähittäiskaupan vaikean markkinatilanteen vuoksi Stockmann aloitti helmikuussa 2015 tehostamisohjelman kannattavuuden parantamiseksi. Osana tehostamistoimenpiteitä arvioitiin myös tavarataloverkoston laajuutta.

Oulun tavarataloa koskevaan sulkemispäätökseen vaikuttivat Oulun alueen heikentynyt ostovoima ja tavaratalon nykyisen vuokrasopimuksen päättyminen vuoden 2017 alussa.

Stockmannin Oulun tavarataloa johtava Pentti Korhonen muistaa hyvin miltä keväinen lopetusuutinen tuntui. Se satutti myös henkilökohtaisesti.

– Tavaratalomme perustettiin vuonna 2001 ja olen ollut sen johdossa koko ajan. Henkilökuntamme on minulle melkein kuin perhe.

13.11.2015 Oulu. Stockmann. Tiedonsilta.
Tieto Stockmannin Oulun tavaratalon lopettamisesta oli kova paikka myös sitä johtavalle Pentti Korhoselle.

Osallistavaa muutosturvaa

Stockmann ei kuitenkaan jäänyt lepäämään laakereillaan. Yritys tarttui kehittämiskonsultti Juha Siitosen esittämään arvostavan irtisanomisen tukiohjelmaan, jolla nähtiin olevan lisäarvoa yrityksen järjestämiin muutosturvatoimenpiteisiin.

Tukiohjelman ideana on tukea muutostilanteessa henkilöstön työllistymistä, hyvinvointia ja arvostuksen kokemista.

– Nämä ovat tekijöitä, jotka Stockmannin HR on aikaisemmin toteuttanut aikaisemmin itsenäisesti. Hankkeen kautta nähtiin mahdollisuus toteuttaa muutosturvaa entistä enemmän osallistavalla, henkilöstön kanssa yhdessä toteutettavalla hankkeella, kertoo HR Business Partner Mervi Kalsi Stockmannilta.

Kalsi kartoitti Siitosen tarjoaman hanke-ehdotuksen sekä käynnisti rahoitushakemuksen ja hankesuunnitelman laatimisen yhdessä hänen kanssaan. Rahoitusta saatiin myös Työsuojelurahastosta.

Kalsin mukaan tukiohjelma sopii hyvin Stockmannin arvoihin.

– Yksi keskeisimpiä niistä on arvostus. Toimimme aina vastuullisesti ja ihmisiä arvostaen.

Henkilökunta sitoutettiin

Hankkeen valmistelutyöt saatiin muutamassa viikossa päätökseen, ja loppukeväällä 2015 Voimaohjelma käynnistyi.

Tavaratalonjohtaja Korhosen mukaan irtisanomisia voi tehdä monella tavalla. Yksinkertaisimmillaan annetaan työtodistus käteen ja kerrotaan TE-toimiston osoite.

– Meillä kuitenkin toimittiin toisin. Halusimme tarjota lakisääteisten muutosturvatekijöiden lisäksi henkilökohtaisia toimenpiteitä, joilla pyritään tukemaan työllistymistä monipuolisesti.

Voimaohjelman onnistumisen kannalta oli tärkeää sitouttaa henkilöstö aidosti mukaan. Työntekijöiltä kysyttiin heti aluksi, millaisia tukitoimenpiteitä he kaipaisivat.

Ehdotuksia tuli lähes 70. Kaivattiin muun muassa koulutusta cv:n tekemisessä, ajantasaista tiedotusta ja yhteishenkeä nostattavia tapahtumia.

– Eri henkilöstö- ja sidosryhmistä koottu ohjausryhmä valitsi sitten ideoista toteuttamiskelpoiset, ja myös täydensi niitä omilla ideoillaan.

Tulosta tehdään loppuun asti

Tavaratalonjohtajana Pentti Korhonen joutuu kantamaan loppuun asti vastuuta yksikkönsä tuottavuudesta. Hän kiittelee Voimaohjelmaa myös tässä suhteessa.

– Myyntimme ei ole sukeltanut. Teemme tulosta, joka on aivan linjassa koko ketjun tuloksen kanssa.

Myöskään sairauslomat eivät ole tavaratalossa lisääntyneet.

– Lokakuussa 2015 sairauspoissaolomme olivat koko ketjumme pienimmät, niin prosentteina kuin tunteinakin.

Tavaratalonjohtaja muistuttaa vielä siitä, että hän on muiden työntekijöiden kanssa täysin samassa veneessä. Sama koskee koko tavaratalon johtoa ja esimiehiä.

– Ehkä juuri sen takia meille onkin syntynyt todella vahva yhdessä tekemisen meininki.

13.11.2015 Oulu. Stockmann. Tiedonsilta.
Osastopäällikkö Elina Takaluoma keskittyy nyt huolehtimaan erityisesti alaisistaan. Hänen ja muiden esimiesten vuoro voimaantua tulee myöhemmin.

Esimiehillä kaksoisrooli

Osastopäällikkö Elina Takaluoma on Voimaohjelman ohjausryhmässä esimiesten edustajana. Myös hänelle lopetusuutinen oli shokki.

– Mutta kun siitä tilanteesta edettiin käytännön toimiin, niin ei ole esimiehen tehtävä romahtaa.

Voimaohjelmassa Takaluoma esimieskollegoineen on toistaiseksi keskittynyt tukemaan alaisiaan.

– Olen esimerkiksi pitänyt osastoni työntekijöille räätälöityjä urakeskusteluja. Käymme niissä läpi heidän osaamistaan. Sitähän ei ole kaupan alalla yhtä helppo todentaa kuin vaikkapa ict-alan töissä.

Takaluoma on painottanut alaisilleen uuden tilanteen olevan mahdollisuus myös itsensä haastamiseen.

– Voi pohtia sitä, missä asioissa pystyisi työurallaan vielä kehittymään. Nyt siihen on aikaa, ja tarjolla on monenlaista tukeakin.

Voimaohjelma sisältää oman osionsa Oulun Stockmannin esimiehille. Elina Takaluomakin on jo päässyt käymään keskusteluja esimiestensä kanssa.

– Urani etenemiseen alkaa olla jo tietynlaisia suuntaviivoja. Ja kun koittaa oma hetkeni voimaantua, niin tiedossani on siihen jo monta keinoa.

Ohjelma on mahdollisuus

Leila Latvakoski työskentelee myyjänä tavaratalon lastenosastolla. Hänen mukaansa uutinen tavaratalon toiminnan lopettamisesta herätti heti useita konkreettisia kysymyksiä.

– Milloin se tapahtuu? Entä miten se tehdään? Kun sitten saimme tietää tarkan lopetuspäivän, niin se tieto helpotti paljon.

Alkukesästä 2015 esimies kysyi Latvakoskelta halukkuutta lähteä mukaan Voimaohjelmaan. Hän suostui heti.

– Näin ohjelmassa mahdollisuuden päästä vaikuttamaan talon ilmapiiriin.

Latvakoski on osallistunut useisiin Voimaohjelman toimenpiteisiin. Muun muassa Juha Siitosen vetämät My Way -pienryhmät ovat antaneet runsaasti työnhakuun liittyvää konkreettista tietoa.

– Tämä on tärkeää, koska osa henkilöstöstä ei ole tehnyt koskaan työhakemusta. Tai sitten siitä on kulunut jo 15 vuotta.

Työntekijöiden kritiikki vaimentunut

Ihmiset reagoivat kriiseihin eri tavoin. Latvakosken mukaan osa tavaratalon työntekijöistä asennoitui Voimaohjelmaan aluksi aika kielteisestikin.

– Sanottiin, että jakakaa siihen menevä raha suoraan meille. Olisihan pienikin summa ihan kiva ollut, mutta eihän se olisi auttanut yhtään meidän työllistymistämme.

Latvakoski sanoo että mielet työpaikalla ovat nyt kääntyneet selvästi positiivisempaan suuntaan. Siihen on vaikuttanut se, että on tehty oikeasti asioita henkilöstön työllistymisen eteen.

– Minäkin olen saanut ohjelman kautta paljon tietoa työnhausta. Ja myös uudenlaista puhtia mennä asioissa eteenpäin. Työpaikkamme arvoissa mainittu arvostus näkyy todellakin Voimaohjelmassa, myyjä kiittelee.

Entä sitten tulevaisuus? Jotkut Leila Latvakosken työkavereista ovat jatkossa lähdössä opiskelemaan. Hän itse tähtää uuteen työhön.

– Uskon kyllä työllistyväni, kun tämän työpaikan ovet sulkeutuvat.

Katso video Miten irtisanoa työntekijä hyvin? Järjestä tukiohjelma irtisanotuille.

Uutta kohti elämänsä iskussa

Oulun Stockmannin Voimaohjelman sisällöstä päävastuussa on kehittämiskonsultti Juha Siitonen Voimaversum Oy:stä.

Ohjelman avainasioita ovat arvostus ja arvostaminen. Siitosen mielestä niitä ei ole työelämässä koskaan liikaa.

– Kun eri organisaatioilta kysytään, mitkä ovat heidän onnistumisensa kannalta tärkeimmät asiat, niin lähes aina esille tulee ihmisten arvostaminen. Mieluiten vielä konkreettisen toimien kautta.

Irtisanominen ei ole kenellekään helppo paikka. Se on Siitosen mukaan useimmiten myös kokemus, joka ravistelee omaa itseä koskevia uskomuksia.

– Voimaohjelmassa käytetäänkin menetelmiä, joilla vahvistetaan työntekijöiden kokemaa arvostuksen tunnetta. Samalla heidän hyvinvointinsakin kohenee.

Perustuu vapaaehtoisuuteen

Käytännössä Voimaohjelma sisältää esimerkiksi työntekijöille räätälöityä pienryhmäkoulutusta. Niissä käydään läpi muun muassa cv:n ja työhakemuksen tekemistä sekä itsensä markkinointia tuleville työnantajille

– Pohdimme myös sitä, miten omat voimavarat saadaan kunnolla käyttöön. Voimaantunut ihminen tekee kaikkensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän myös tukee täysillä työkavereitaan.

Siitosen mukaan henkilöstön selkeä enemmistö on lähtenyt Voimaohjelmaan mukaan innostuneella mielellä.

– Tähän vaikuttaa sekin, että ohjelma on täysin vapaaehtoinen. Kaikki toimenpiteet pidetään myös normaalina työaikana.

Juha Siitonen on saanut todistaa Voimaohjelman Oulun Stockmannilla tuottamia hienoja kasvutarinoita.

– Jo lyhyessä ajassa olen huomannut ihmisten asenteissa tapahtuvan isoja muutoksia. Tavoitteena onkin, että tämän työsuhteen päättymisen jälkeen ihmiset olisivat elämänsä iskussa.

Teksti Vesa Keinonen

Kuva Rami Marjamäki

Mitä mieltä olit artikkelista?

Vastauksia kpl