Kasviperäisten ruokien käyttö yhteydessä työntekijöiden parempaan mielenterveyteen

Elina Mauramon post doc -tutkimus osoitti, että Helsingin kaupungin työntekijät söivät sitä enemmän kasviperäisiä ruokia, mitä useammin he aterioivat työpaikkaruokalassa.

Työhyvinvointi | 10.3.2022

Kasviperäisten ruokien käyttö yhteydessä työntekijöiden parempaan mielenterveyteen

Teksti: Tarja Sinervo

Kuva: Liisa Takala

Tutkimus osoitti työpaikkaruokailun ja sosioekonomisen aseman vaikuttavan työntekijöiden kasviperäisen ruoan käyttöön. Sen taas havaittiin olevan yhteydessä koettuun mielenterveyteen.

Työntekijöiden hyvinvointia ja terveyttä koetetaan tänä päivänä tukea mitä moninaisimmin keinoin. Yksi varmimpia tapoja edesauttaa työntekijän jaksamista, hyvinvointia ja jopa mielenterveyttä jää usein turhan vähälle huomiolle – nimittäin jokapäiväinen perustarve, ruokailu. Asialla on yhteys paitsi yleiseen terveyteen, myös koettuun mielenterveyteen.

Helsingin yliopiston tutkija, FT Elina Mauramo selvitti työpaikkaruokailun, kasviperäisen ruoan käytön ja mielenterveyden välisiä yhteyksiä kunta-alan työntekijöillä. Kasviperäisiä ruokia tässä tutkimuksessa ovat hedelmät, marjat, tuoreet ja kypsennetyt kasvikset, kasvisruoat ja täysjyväleipä.

Aineistossa oli noin seitsemän tuhatta Helsingin kaupungin 40–60-vuotiasta työntekijää, joille tehtiin Helsinki Health Study -hankkeessa seurantakyselyt vuosina 2007, 2012 ja 2017. Lisäksi käytettiin lähes kuudelta tuhannen alle 40-vuotiaan työntekijän vuonna 2017 kerättyä Young Helsinki Health Study -kyselyaineistoa.

Työpaikkaruokalassa lounastaminen lisää huomattavasti tuoreiden kasvisten käyttöä

– Tutkimuksessa havaittiin, että tutkituilla työntekijöillä työpaikkaruokailun käyttö oli yhteydessä tiheämpään kasviperäisten ruokien käyttöön. Niillä alle 40-vuotiailla työntekijöillä, jotka raportoivat syövänsä lounaan säännöllisesti työpaikkaruokalassa, tuoreiden kasvisten päivittäisen käytön todennäköisyys oli noin kaksinkertainen verrattuna työntekijöihin, jotka nauttivat lounaan muualla. Ero oli hieman pienempi kypsennettyjen kasviperäisten ruokien kohdalla, mutta tässäkin ero oli selkeä ja koski yhtä lailla naisia ja miehiä, kertoo Mauramo.

”Tutkimuksessa havaittiin, että tutkituilla työntekijöillä työpaikkaruokailun käyttö oli yhteydessä tiheämpään kasviperäisten ruokien käyttöön.”

Hän tarkentaa, että tutkimuksessa ei eroteltu sitä, mikä osuus kasviperäisen ruoan käytöstä tapahtui työpaikkaruokailussa ja mikä kotona tai muualla.

Tutkimus osoitti myös, että sosioekonomisella asemalla oli selkeä yhteys kasviperäisen ruoan nauttimisen määrään.

– Suotuisat sosioekonomiset olosuhteet, kuten korkea ammattiasema, suuremmat tulot ja varallisuus, olivat yhteydessä tiheämpään hedelmien ja kasvisten käyttöön pitkän aikavälin seurannassa keski-ikäisillä ja ikääntyvillä työntekijöillä.

”Olisi tärkeää löytää vaikuttavia keinoja mielenterveyden edistämiseen elintapojen avulla”, sanoo tutkija Elina Mauramo.

Mielenterveyttä kasviperäisestä ravinnosta

– Tutkimuksessa ne työntekijät, jotka käyttivät enemmän hedelmiä, tuoreita ja kypsennettyjä kasviksia ja täysjyväleipää, kokivat mielenterveytensä olevan paremman kuin niillä, jotka eivät käyttäneet kyseisiä elintarvikkeita. Ero korostui erityisesti tuoreiden vihannesten kohdalla, kertoo Mauramo.

Psykososiaalisten työolojen, kuten työpaikan ilmapiirin ja työn psyykkisen kuormittavuuden, ei havaittu vaikuttavan tähän kokemukseen. Sosioekonomisilla ja -demografisilla tekijöilläkään ei havaittu tähän vaikutusta. Tutkimus ei selvittänyt syitä tähän, mutta Mauramo peilaa tuloksia ulkomaisiin tutkimuksiin.

– Runsaasti kasvikunnan tuotteita sisältävää Välimeren maiden ruokavaliota koskeneissa tutkimuksissa, on saatu näyttöä siitä, että tietyt kasviperäisen ravinnon sisältämät ravintoaineet voivat vaikuttaa mielialaan ja mielenterveyteen. Tällaisia vaikutusmekanismeja olisikin kiinnostavaa selvittää tarkemmin myös suomalaisessa työntekijäväestössä, koska mielenterveydellä on suuri merkitys työkyvyn ja työssäjaksamisen kannalta. Olisi tärkeää löytää vaikuttavia keinoja mielenterveyden edistämiseen elintapojen avulla, hän sanoa.

”Olisi tärkeää löytää vaikuttavia keinoja mielenterveyden edistämiseen elintapojen avulla.”

Mauramo pitää tärkeänä työpaikkaruokailun saatavuuden ja saavutettavuuden tärkeyttä.

– Osalla työntekijöistä ei ole mahdollisuutta työpaikkaruokailuun, ja siten he jäävät jo lähtökohtaisesti heikompaan asemaan. Tämä koskee etenkin manuaalista työtä tekeviä ammattiryhmiä, joiden kasvisten käyttö on vähäisintä.

Vaikka tutkimus ei kartoittanut keinoja, joilla kasviperäisen ruoan käyttöä voitaisiin lisätä, mutta Mauramo antaa muiden tutkimusten ja omien havaintojen pohjalta joitakin vinkkejä.

Näin innostat kasviperäisen ruoan käyttöön:

– Panosta kasviperäisen ruoan laatuun, valikoimaan ja houkuttelevuuteen.

– Sijoita kasvikset näyttävästi esille ennen muita ruokia.

– Hyödynnä reseptiikan keinot: kätke kasviksia ruokalajeihin, joissa niitä ei ole perinteisesti käytetty.

– Lisää hedelmien ja marjojen tarjontaa. Ne ovat yhtä hyödyllisiä terveydelle ja mielenterveydelle, kuin kasvikset ja maistuvat usein heillekin, joille vaikkapa parsakaali ei uppoa. Mukaan otettava välipalahedelmä on joka lounaan peruskomponentti!

– Helpota ja kannusta mahdollisuutta työpaikkaruokalassa ateriointiin.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Vastauksia kpl