Työpaikkaruokailu ja kasviperäisen ruoan käyttö kunta-alan työntekijöillä – yhteydet mielenterveyteen ja työkykyyn

Hanketiedot

Hankenumero
190256

Hakija
Elina Mauramo

Toteuttaja
Elina Mauramo

Lisätietoja
Elina Mauramo
elina.mauramo@helsinki.fi

Toteutusaika
15.11.2019 - 30.11.2021

Työsuojelurahaston päätös
5.6.2019
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Mielenterveyden ongelmat ovat merkittävä ongelma ja kustannus työelämässä ja yhteiskunnassa. Hedelmien, kasvisten ja muun kasviperäisen ruoan käyttö ehkäisee elintapasairauksia, ja sen merkityksestä mielenterveydelle on alustavaa näyttöä. Kasviperäisen ruoan käyttö on kuitenkin liian vähäistä, ja työpaikkaruokailu voisi tarjota mahdollisuuden tukea sen käyttöä ja siten työntekijöiden terveyttä. Tämä tutkimus selvittää: 1) Millaisia muutoksia on tapahtunut työpaikkaruokailussa ja kasviperäisen ruoan käytössä eri sosioekonomisissa ryhmissä? 2) Miten työpaikkaruokailu ja kasviperäisen ruoan käyttö ovat yhteydessä toisiinsa ja myöhempään mielenterveyteen ja työkykyyn (psyykkinen oireilu, psyykenlääkkeet, sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet)? Tutkimus toteutetaan Helsingin kaupungin keski-ikäisten ja ikääntyvien työntekijöiden keskuudessa lähes 20 vuoden ajan kerätyillä aineistoilla (Helsinki Health Study peruskysely 2000-2, seurantakyselyt 2007, 2012, 2017, rekisteriaineistot), joita analysoidaan tilastollisesti pitkittäisasetelmissa (esim. trajektorianalyysit, pseudo-trial -asetelma). Tulokset ovat suurelta osin yleistettävissä muihinkin julkisen sektorin työntekijäryhmiin. Tutkimus tuottaa uudenlaista näyttöä työpaikkaruokailun ja kasviperäisen ruoan käytön vaihtelusta ja merkityksistä työntekijöiden mielenterveyden ja työkyvyn kannalta. Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa keinoja ja toimintamalleja työntekijöiden hyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Mauramo