Samassa somessa töissä ja vapaalla

Anna Maarasen Hankenille tekemä väitöstutkimus osoitti, että yksilön ammatti-identiteetti ja yksityisroolit lomittuvat toisiinsa vahvemmin kuin ennen.

Työhyvinvointi | 5.6.2023

Samassa somessa töissä ja vapaalla

Teksti: Camilla Ukkonen

Kuva: Liisa Takala

Some loi elämäämme uuden kerroksen, joka häivyttää työn ja vapaan rajoja. Se on nopeasti muuttanut tietotyöläisten kieltä sekä identiteettejä. Nyt organisaatioissa pitää olla hereillä etenkin turvallisuuden, tasa-arvon ja eettisten kysymysten kohdalla.

– Some kuljettaa aikaa, paikkaa ja kieltä yli rajojen.

Näin runollisesti vastaa tutkija Anna Maaranen kysymykseen sosiaalisen median vaikutuksesta työelämään.

Käytännössä somen vaikutukset ovat ehkä vähemmän runolliset, mutta vahvat yhtä kaikki. Sosiaalinen media on muuttanut nopeasti vuorovaikutuksen tapojamme. Siitäkin huolimatta, että some on suhteellisen tuore ulottuvuus elämässämme.

– Some on uusi, koko elämäämme leikkaava kerros. Se sulauttaa työelämää ja vapaa-aikaa toisiinsa, Maaranen tiivistää laajaa ilmiötä.

Sama puhelin, sama läppäri

Anna Maaranen on tutkinut, millaisia vaikutuksia sosiaalisella medialla on työelämään. Svenska handelshögskolanille tekemässä väitöstutkimuksessaan hän seuloi julkaisuja ja kommentteja eri kanavista, mm. Twitteristä, Redditistä ja Facebookista. Lisäksi hän haastatteli poliitikkoja.

Tutkimuksen perusteella digitaalisuus näyttää olevan koko ajan läsnä, jatkuvasti päälle kytkettynä. Tietotyöläisen työ kulkee kotiin älypuhelimen tai kannettavan tietokoneen matkassa – ja toisin päin.

Samalla viestimisen tilat ovat muuttuneet samoiksi töissä ja vapaa-ajalla. Redditit, linkkarit ja whatsappit kilkattavat kotona ja toimistossa. Juttukavereina ovat ihmisten lisäksi botit, algoritmit ja muu digitaalinen tekniikka.

– Tämä kaikki ohjaa sitä, miten viestimme.

Samat sanat ja emojit

Konkreettisesti some ja digitaalisuus ohjaavat viestimisen tapoja tarjolla olevien työkalujen kautta. Twitterissä on pakko viestiä tiiviisti, TikTokissa viesti välitettävä videon voimalla, Teamsin kommenttikentässä kirjoitettava nohevasti.

Mutta vielä kiinnostavampi muutos on eri tilanteissa käytettävän kielen yhdentyminen: viestimme nimittäin aiempaa samankaltaisemmin ammatti-minänä ja arki-minänä.

– Kun liikumme samoilla viestimisen alustoilla töissä ja vapaalla, niin somen emojit, filtterit ja meemit läikkyvät myös ammattikieleen, Maaranen taustoittaa ilmiötä.

– Sosiaalinen media on luonut elämään uuden kerroksen, joka leikkaa läpi työn ja vapaa-ajan, sanoo tutkija Anna Maaranen.

Ja vielä samat kaveritkin

Kielen tapaan myös eri identiteetit näyttävät sulautuvan yhteen. Maarasen tutkimus osoitti, että työminä ja muun elämän minä lomittuvat vahvemmin kuin ennen.

– Ihmiset kohtaavat samoilla alustoilla niin yksityisen elämänsä tuttavia kuin työkavereita ja ammatillisia kontakteja, Maaranen kertoo.

Poliitikkojen somekäyttöä tutkiessaan Maaranen arveli somen vaikuttavan ennen kaikkea päättäjien ammattiminään. Vaan kävikin päinvastoin.

– Poliitikoilla oma elämä näyttää kaventuvan, jäävän alisteiseksi työidentiteetille, hän kertoo.

Hyvä, paha some

Sosiaalisen median kanavat ja digitaaliset alustat tarjoavat ihmisille uusia tapoja esiintyä ja verkostoitua. Organisaatiot taas ovat saaneet uusia tiloja sekä välineitä viestintään, tiimityöhön ja strategiatyöhön.

Mutta kun ihmisillä on käytössään jatkuvasti samat viestinnän välineet, alustat ja emoji-valikot, organisaatioiden rajat huokoistuvat. Kun somen maailmat eivät ole enää muusta elämästä irrallisia, vaan ovat yhteydessä melkeinpä kaikkeen, organisaatiotkaan eivät ole somen ulottumattomissa.

– Some on tila, jossa voi nopeasti ja tehokkaasti välittää tietoa. Niin hyvässä kuin pahassa. Kohut nousevat nopeasti ja siirtyvät sisäisistä ulkoisiksi.

Toinen asia, josta Maaranen organisaatioita muistuttelee, on somen polarisoituminen. Somesta löytyy paljon anonyymia nurkkakuntaisuutta, esimerkiksi naisvihamielisyyttä ja tasa-arvon vastaisuutta.

– Näistä pitää työelämässä olla tietoinen, Maaranen korostaa.

– Some voi aiheuttaa digiuupumista, rajojen katoaminen rasittaa. Minusta työnantajan viestin työntekijöille on oltava, että on ihan ok olla myös off-line, Maaranen sanoo.

Off-line on ok

Sosiaalinen media näyttää tulleen ytimelliseksi osaksi kaikkeen elämään. Sen vuoksi siihen on syytä tutustua hyvin. Maarasen mukaan keskiössä pitää olla aina kriittinen ja strateginen somen käyttö.

Mahdollisuuksien rinnalla pitää pohtia myös tilannetta työntekijöiden kannalta, Maaranen muistuttaa. Some nielaisee helposti ajan ja pyyhkäisee rajat mennessään, ellei työnantaja tai työntekijä itse niitä vedä.

– Some aiheuttaa helposti digiuupumista ja rajojen katoaminen rasittaa. Minusta työnantajan viestin tekijöille on oltava, että on sallittua olla myös off-line.

– Ja some vie työaikaa! Jos kehottaa työntekijöitä some-aktiivisuuteen, on sille myös varattava aikaa, Maaranen lisää.

Pysy turvassa, pysy eettisenä

Tekoäly tuo paljon isoja kysymyksiä työelämään, työpaikkailmoitusten vastauksia seulovista algoritmeista aina niiden avulla tuotettujen sisältöjen vastuukysymyksiin. Eettiset kysymykset laskeutuvat monelle pöydälle.

Tällä hetkellä kellään ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä algoritmit oppivat. Kun kokonaiskuva on hämärä, parasta, mitä nyt voi tehdä, on keskittyä turvallisuuden ylläpitoon. Miten käyttää somea turvallisesti ja miten käsitellä asiatonta viestintää tai vihapuhetta.

– Työnantajan on tarpeen opettaa ja ohjeistaa viestimisen tavoista. Ei some ole kaikille tuttu, vaikka se valtavirtaa onkin.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Vastauksia kpl