Sosiaalisen median työelämävaikutukset

Hanketiedot

Hankenumero
210268

Hakija
Anna Maaranen

Toteuttaja
Anna Maaranen

Lisätietoja
Anna Maaranen
anna.maaranen@hanken.fi

Toteutusaika
1.11.2021 - 30.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
16 000 euroa

Kokonaiskustannukset
16 000 euroa

Tiivistelmä

Tavoitteenani on viimeistellä sosiaalisen median työelämävaikutuksia tutkiva väitöskirja. Tutkimukseni keskittyy yhteen työelämän suurista murroksista: sosiaalisen median alati kasvavaan rooliin ja erityisesti siihen, kuinka sen sosioteknologinen luonne vaikuttaa työelämään ja siihen liittyvään julkiseen keskusteluun. Tutkimusaiheeni on erityisen tärkeä juuri nyt, kun globaalin pandemian myötä työn tekeminen ja työelämäkeskustelu ovat yhä enenevissä määrin siirtyneet digiympäristöihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna Maaranen