Taide tekee hyvää työkulttuurille ja potilaille

”Minä toin hankkeeseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman, Pauliina Lapio taiteen näkökulman", kertoo hyvinvointikoordinaattori Susanna Mutanen.

Työhyvinvointi | 14.3.2023

Taide tekee hyvää työkulttuurille ja potilaille

Teksti: Sami Turunen

Kuva: Sami Turunen

Jyväskylässä tuotiin potilastyöhön erilaisia taiteen menetelmiä. Uudet tavat tehdä auttavat henkilökuntaa työssään ja luovat samalla työhyvinvointia.

Sairaala Nova on Keski-Suomen hyvinvointialueen ylläpitämä keskussairaala. Vain pari vuotta sitten valmistuneessa sairaalassa on valoisat ja avarat aulatilat ravintoloineen ja kioskeineen. Kuhinaa on kuin missä tahansa julkisessa kauppakeskuksessa, kaikkialla on viihtyisää ja uutta.

Uutta ovat myös toimintatavat: osallistavan taiteen suunnitelman avulla haluttiin taide mukaan henkilöstön työ- ja toimintakulttuuriin.

”Sairaalassa on panostettu siihen, että sisustuksessa näkyvät luonto, taide ja kulttuuri. Osallistuvan taiteen kautta halutaan tuoda keinoja, jotka tukevat hoitotyötä ja antavat henkilökunnalle mahdollisuuden katsoa asioita vähän uudesta vinkkelistä”, kertoo hyvinvointikoordinaattori Susanna Mutanen.

”Parhaimmillaan taide tuo myös potilaille helpotusta pelottaviin ja turvattomuutta aiheuttaviin toimenpiteisiin.”

Tällaisista lähtökohdista rakennettiin kehittämishanke, jota tuki Työsuojelurahasto.

”Parhaimmillaan taide tuo myös potilaille helpotusta pelottaviin ja turvattomuutta aiheuttaviin toimenpiteisiin.”

”Myös henkilöstön osallistuminen hankkeeseen oli tärkeää, koska he tuntevat oman työskentely-ympäristönsä ja tarpeet yksiköissään. Ihmisiä on haluttu valmentaa siten, että he voivat käyttää näitä keinoja potilastyössään niin kuin parhaaksi näkevät”, Mutanen sanoo.

Innokkuutta hankkeeseen riitti

Keskeinen yhteistyökumppani hankkeessa oli Pauliina Lapio New Beat Consulting Oy:stä.

”Hän on kulttuurin asiantuntija ja minä olen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija. Minä tunnistan sairaalaympäristön, ja Pauliina tuotti menetelmiä, joita pilotoitiin eri yksiköissä”, Mutanen kertoo.

Henkilöstö oli alusta asti innostunut asiaan – varsinkin kun nopeasti tajuttiin, että hanke ei teetä ylimääräistä työtä, vaan päinvastoin antoi uusia keinoja työn tekemiseen.

”Eri yksiköistä löytyi halukkaita, joilla oli aina käsi pystyssä, valmiina kokeilemaan uusia asioita”, Mutanen hymyilee.

Taiteella helpotusta ahdistuksiin

Hankkeen sisällä kokeiltiin erilaisia taiteen menetelmiä. Esimerkiksi sädehoitoyksikössä oli taideresidenssi, jossa potilaat pystyivät osallistumaan taiteen tekemiseen. Se antoi mahdollisuuden käsitellä omia ajatuksia omaan sairastumiseen liittyen.

”Yksi potilas tajusi, että hän ei ole ehtinyt käsitellä omia tunteitaan syöpään sairastumiseen liittyen. Tämän taidekokemuksen myötä hän sai yhteyden tunteisiinsa ja se avasi ovia, joita hän ei ollut uskaltanut aikaisemmin avata”, Mutanen kertoo esimerkin.

Toinen esimerkki on aistitila Siimes. Se on kankailla verhoiltu tila, jossa oli luontoaiheisia kuvia, luonnon ääniä, tuoksuja purkeissa sekä luonnosta tuotua materiaalia. Aistitilaa pilotoitiin psykiatrian puolella.

Sairaalan perinteisen kliinisistä, hieman kalseista tiloista poikkeava Siimes toi helpotusta eräänkin potilaan hoitoon, jota sairaalaympäristö pelotti.

”Hoitokeskustelut käytiin aluksi sairaalan ulkopuolella kävellen. Aistitilaan potilas kuitenkin lopulta uskaltautui, ja häneen saatiin siellä hyvä hoitokontakti.”

Sairaala Novassa taide näkyy eri puolilla. Ravintolan katossa olevassa Kukkajärvessä on kymmeniä yksilöllisesti suunniteltuja valaisimia.

Johdon tuki tärkeää

Mutasella itsellään ei ole erityistä harrastuneisuutta taiteeseen.

”Katselen ja koen sitä toki kuten muutkin. On kuitenkin valtavasti tutkimusta ja todisteita siitä, että taiteella pystytään vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.”

Susanna Mutasen ja Pauliina Lapion lisäksi hankkeessa oli sairaalan sisältä koottu verkosto. Sen jäsenet veivät omalta osaltaan asioita yksiköissä eteenpäin.

”Tällaisen uudenlaisen toiminnan edistämiseksi oli tärkeää myös johdon tuki sekä sairaalan tukipalvelujen, kuten tekniikan, turvallisuuden, puhtauspalvelujen ja viestinnän osuus. Kaikkien tietotaitoa on tarvittu.”

”Taiteella voidaan vaikuttaa kaikkien työyhteisöjen hyvinvointiin.”

Hanke on virallisesti päättynyt, mutta monet kokeillut toimintamuodot jäivät elämään ja jalostuvat edelleen yksiköiden omana toimintana tai uusien kehittämishankkeiden kautta. Jatkoa suunnitellaan muun muassa Jyväskylän seurakunnan kanssa yhteisen taidetapahtuman merkeissä. Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa kehitetään taas tutkimusaiheita osallistavasta taiteesta.

Taide oivalluttaa uuteen

Mutasen mukaan hankkeen kokemuksia voidaan hyödyntää monissa työpaikoissa, erilaisilla toimialoilla.

”Taiteella voidaan vaikuttaa kaikkien työyhteisöjen hyvinvointiin. Taiteen kautta voi löytyä uudenlaisia oivalluksia asioihin, joihin ei ole löytynyt ratkaisuja perinteisillä menetelmillä.”

Mutanen on hankkeen lopputuloksiin enemmän kuin tyytyväinen.

”Olen ihan tavattoman onnellinen. En alkuvaiheessa ollut itsekään ihan satavarma, mihin kaikkeen pyritään ja pystytään. Mutta se, miten hienosti asioita saatiin aikaan ja miten on tullut hyvää palautetta, yllätti iloisesti.”

Mitä mieltä olit artikkelista?

Vastauksia kpl