Taide elämään – osallistava taide osana sairaalahenkilökunnan hyvinvointia ja muutosvalmiuksia.

Hanketiedot

Hankenumero
210284

Hakija
Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Toteuttaja
New Beat Consulting Oy

Lisätietoja
Susanna Mutanen
susanna.mutanen@hyvaks.fi

Toteutusaika
1.8.2021 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
7.9.2021
40 500 euroa

Kokonaiskustannukset
81 000 euroa

Tulokset valmistuneet
27.1.2023

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on saada uudenlainen toimintakulttuuri osallistavien taidemenetelmien käyttöön sairaalassa osana henkilöstön hyvinvointia ja uusien toimintamallien oppimista. Tavoitteena on myös taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen osana hoitotyötä ja sen kehittämistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Mutanen

Tiedote

Osallistava taide osana työhyvinvointia Sairaala Novassa

27.1.2023

Tiivistelmä

Osallistavaa taidetta on ollut sairaalassa jo vuosia, mutta osallistavan taideohjelman tavoitteena on sitoa toiminta osaksi sairaalan strategista muutoskehitystä. Osalllistavan taiteen menetelmät korostavat yhdenvertaisuutta kohtaamisissa, työntekijöiden osallisuutta työyhteisössä, monipuolisen työhyvinvoinnin huomioimisen eri konteksteissa, sekä taiteen vaikutusten huomioimisen koko sotessa osana potilashyvinvointia. Osallistavan taiteen menetelmät ovat osa uudenlaista työskentelykulttuuria.

Lähtökohdat

Osallisuus ja uudenlaiset taidelähtöiset lähestymistavat osana työhyvinvointia ja uutta toimintakulttuuria ja hoitotyötä nousivat vahvasti kehittämistoiveiksi hankehakemuksessa. Tässä hankkeessa tavoitteena oli edistää osallistavan taiteen avulla osallisuuden kokemusta sekä työhyvinvointikulttuuria. Pauliina Lapio valittiin asiantuntijaksi. Kehittämismenetelmänä oli tutkittujen menetelmimen pilotointi kulttuurivastaavien kautta työyksiköihin.

Kohderyhmät

Hankkeessa on ollut mukana psykiatrian vastaanottopalvelujen henkilöstöä ja hoitotyön kehittämisasiantuntija, sädehoidon ja kuvantamisen henkilöstöä, työhyvinvointiyksikön henkilöstöä ja työsuojelun henkilöstöä, fysioterapian henkilöstöä, psykologeja ja terapeutteja.

Menetelmät

Menetelmiä ollut mm. lyhytelokuvataide osana potilaan toimenpidepäivää, VTS – visual thinking strategy, potilastaidegallerian toteutus potilaan ja yksikön henkilöstön kanssa, Luonto- ja aistitila Siimes osaksi työskentelymenetelmiä ja työhyvinvointia, Art of Silence ja taidetyöpaja, VR-lasit ja virtuaaliset taidegallieriat, OAF-tapahtumakokonaisuus koko henkilöstölle, Taidepäiväkirjakurssi henkilöstölle, Resonance frequency breathing (RFB)-menetelmä.

Vaikuttavuus

Hankkeen aikana on osallistettu jokaisen mentelmän osalta pilottiyksikön henkilöstö suunnittelemaan toteutusta ja kartoitettu heidän osaston arkeen vaikuttavat tekijät. Tältä osin on voitu muokata toteutus täysin yksikön tarpeisiin ja toiveisiin kohdennettu toteutus. Esimerkiksi psykiatrialla pilotoitu Siimes koettiin henkilöstön ja potilaiden osalta merkityksellisesti, että se toivottiin sinne pysyväksi tilaksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Olemme synnyttäneet yhteistyöideoita eri toimijoiden kanssa, joiden tavoitteena on toteuttaa erilaisia potilaille ja henkilöstölle suunnattuja tilaisuuksia, missä taide on helposti saatavilla ja saavutettavissa erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Taide toimii kokeilumaisena ympäristönä, antaa selkeän signaalin toiminnan vaikutuksista ja edistää osallistavan taiteen integroitumista. Toiminta on avannut useita uusia ulottuvuuksia, mm. osallistavan taiteen tutkimuksen yliopiston kanssa.

Aineisto

Sairaala Novan henkilöstön käsityksiä osallistavasta taiteesta -opinnäytetyö Kääriäinen J. 2022 Avaa

’Taide elämään – osallistava taide osana sairaalahenkilökunnan hyvinvointia ja muutosvalmiuksia’ – hankkeen loppuraportti. Avaa