Taide elämään – osallistava taide osana sairaalahenkilökunnan hyvinvointia ja muutosvalmiuksia.

Hanketiedot

Hankenumero
210284

Hakija
Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Toteuttaja
New Beat Consulting Oy

Lisätietoja
Susanna Mutanen
susanna.mutanen@ksshp.fi

Toteutusaika
1.8.2021 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
7.9.2021
40 500 euroa

Kokonaiskustannukset
81 000 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on saada uudenlainen toimintakulttuuri osallistavien taidemenetelmien käyttöön sairaalassa osana henkilöstön hyvinvointia ja uusien toimintamallien oppimista. Tavoitteena on myös taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen osana hoitotyötä ja sen kehittämistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Mutanen