Back

Tutkimus tutuksi -aineisto julkaistu netissä

Tutkimus tutuksi -aineisto julkaistu netissä

31.01.2017 Tiedote

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 27.1. esiteltiin kaksi Työsuojelurahaston rahoittamaa hanketta, joissa on tutkittu monitilatoimistojen vaikutuksia muun muassa työntekijöiden hyvinvointiin ja sisäympäristön laatuun.  

Psykologi Annu Haapakangas esitteli Turun ammattikorkeakoulun Monitilatoimistot ja työntekijäin hyvinvointi – Vertailu huonetoimistoihin -tutkimushankkeen tuloksia. Hankkeen tutkimuskohteina olivat kaksi asiantuntijaorganisaatiota, jotka siirtyivät huonetoimistoista monitilatoimistoon.

Työterveyslaitoksen Työtilat yksikön johtaja Sanna Lappalainen, tutkija Pia Sirola ja ylilääkäri Jari Latvala kertoivat Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston toteuttaman Monitilatoimistojen sisäympäristö, käytettävyys ja tilankäyttäjien hyvinvointi (MOSI)-hankkeen tuloksista. Hankkeessa tutkittiin monitilaratkaisujen vaikutusta sisäympäristön laatuun toimistoissa sekä arvioitiin monitilaratkaisun toimivuutta tutkimus- ja opetus-, asiantuntija-, asiakaspalvelu- sekä hallinnollisessa toimistotyössä.

Tutkimushankkeet:
Turun ammattikorkeakoulu Oy. Monitilatoimistot ja työntekijäin hyvinvointi - vertailu huonetoimistoihin. Hankenumero 114399
Työterveyslaitos. Monitilatoimistojen sisäympäristö, käytettävyys ja tilankäyttäjien hyvinvointi (MOSI). Hankenumero 114119

Tutkimus tutuksi -tilaisuuden aineisto:
video
tallenne
hanketiedotteet ja esityskalvot:
114399
114119