Usein kysyttyä

Tutustu vastauksiin meiltä useimmiten kysyttyihin kysymyksiin liittyen rahoituksen hakemiseen, hankkeiden hallinnointiin ja raportointiin.

Varmista, että olet kirjautunut ulos. Sulje kaikki käyttämäsi selaimen välilehdet ja mahdolliset auki olevat eri selaimet. Tyhjennä selaimesi sivuhistoria. Mene osoitteeseen oma.tsr.fi (ei www-etuliitettä) ja kirjaudu tunnuksillasi. Jos kirjautuminen ei edelleenkään onnistu, lähetä koko sivun kuvaruutukaappaus sähköpostitse osoitteeseen info@tsr.fi . Kirjaa sähköpostiin myös tiedot kirjautumisongelmastasi sekä puhelinnumero, josta tavoitamme sinut.

Kokeile uudelleen luoda tunnukset. Mikäli se ei onnistu, vaihda salasana “Unohtunut salasana” painikkeen kautta. Mikäli tämäkään ei toimi, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@tsr.fi. Liitä sähköpostiin koko sivun kuvaruutukaappaus, kerro tarkemmin ongelmasta ja anna meille puhelinnumero, josta tavoitamme sinut.

Kaikki hankkeen toteuttamisen kannalta oleelliset henkilöt tulee lisätä hakemukseen henkilöinä. Hakemukseen liitettäviltä henkilöiltä vaaditaan ansioluettelo ja vahvistus osallistumisesta hankkeeseen. Mikäli näin ei ole tehty, uuden henkilön lisäystä hankkeeseen voi pyytää lähettämällä viestin asiointijärjestelmä oma.tsr.fi:ssä.

Vanhaa hakemusta ei voi uudelleen aktivoida, vaan hakijan tulee tehdä uusi hakemus. Uusintahakemuksissa tulee yksilöidä hakemukseen tehdyt muutokset.

Järjestelmä tallentaa muutokset automaattisesti. Esimerkiksi yhteyskatkoksen tai tietokoneen äkillisen sammumisen yhteydessä teksti ei kuitenkaan tallennu, eikä sitä voi palauttaa. Muista täyttäessäsi tallentaa hakemuksesi tasaisin väliajoin.

Ei liitetä. Kyseiset asiat kirjataan ainoastaan hakemuksen tekstikenttiin.

Hakemusta ei voi lähettää ilman allekirjoitusta.  Otamme käsittelyyn vain hakuaikana saapuneet hakemukset, eikä niitä voi jälkikäteen täydentää.

Omarahoitus viestii haettavan hankkeen tärkeyttä hakijaorganisaatiolle. Mikäli omarahoitus on pieni, se viestii, ettei hakemus ole strategisesti tärkeä.

Muu rahoitus, esimerkiksi tutkimuskohteilta, luetaan hyödyksi hakijan omarahoitusosuuteen. Päätösvaiheessa hakemukset, joissa on enemmän omarahoitusosuutta, saavat suuremman painoarvon kuin vastaavat hakemukset, joissa oma- tai muu rahoitusosuus on pieni.

Ainoastaan väitöskirja- ja post doc -tutkimusstipendissä on vakioitu rahoitusmäärä.

Organisaatioille myönnetty rahoitus ei voi olla 100 prosenttia hankkeen kuluista. Rahoitus määräytyy hankkeen perusteltujen ja realististen kulujen perusteella.

Konsortiohakemuksessa kaksi tai useampi organisaatio hakee rahoitusta yhteiseen hankkeeseen. Hakemuksiin liitetään erillinen konsortiosopimus, joka velvoittaa kutakin konsortio-osapuolta vastaamaan sopimuksen mukaisesti työpanoksestaan ja kuluistaan.

Työsuojelurahasto rahoittaa vain hankkeista aiheutuvia kuluja. Työsuojelurahasto ei rahoita esimerkiksi organisaation normaalin toiminnan sivukuluja, laitehankintoja ja viestintään liittyviä yleiskuluja, kuten verkkosivuja ja oppaita sekä kielentarkastusta, käännöstöitä, taitto- ja painokuluja.

Emme rahoita valtiontyönantajaa tai hankkeita, joissa tutkimus kohdistuu yksinyrittäjiin tai yrittäjiin, joilla ei ole palkattuja työntekijöitä. Emme myönnä rahoitusta opiskelijoille, työttömille, eläkeläisille tai maahanmuuttajille, jotka eivät ole työsuhteessa.  

Ei ole. Työsuojelurahasto ei ole julkinen rahoittaja, koska maksutulo perustuu yrityksiltä perittävään lakisääteiseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuun.

Maksamme määrärahat, avustukset ja stipendit vain laskua tai maksupyyntöä vastaan rahoitussopimuksessa olevan maksusuunnitelman mukaisesti. Maksatus on kaikissa hankkeissa sidottu hyväksyttyyn raportointiin.

Pääsääntöisesti raportit pitää kirjoittaa maksusuunnitelman mukaisesti, vaikka hankkeessa ei olisi kovinkaan paljon raportoitavaa. Mikäli hankkeen toimintaympäristössä tai henkilöstössä on tapahtunut oleellisia muutoksia, joihin hanke ei ole voinut vaikuttaa, voi raportointiin perustellusti hakea lisäaikaa lähettämällä viestin yhteyshenkilölle oma.tsr.fi:n kautta.

Uusia henkilöitä hyväksytään hankkeisiin ainoastaan ennakolta tehtyjen esitysten perusteella. Lähetä viesti oma.tsr.fi:n kautta yhteyshenkilöllesi ja liitä mukaan lisättävän henkilön ansioluettelo. Henkilön osaamistason tulee olla vähintään sama kuin muilla hankkeessa samaa työtä tekevillä henkilöillä. Kerro myös, kuinka hänen palkkakulunsa katetaan. Jos henkilö hyväksytään mukaan hankkeeseen, hänen tulee luoda tunnukset oma.tsr.fi -järjestelmään.

Rahoitussopimusehtojen mukaisesti kaikista Työsuojelurahaston hankkeista tulee julkaista tiedote ja julkinen loppuraportti. Loppuraportti voi olla editoitu versio laajemmasta ei-julkisesta raportista, joka sekin tulee liittää hankkeen tulosaineistoon.